HSE

FAQs (Nederlands)

FAQs (Nederlands)

Veel gestelde vragen

Hier vind je de antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen over REACH Beyond Zero.

Neem bij verdere vragen contact op met je regionale VGM-adviseur of de REACH Beyond Zero-stuurgroep via reach@stork.com

Q. Wat voor training krijgen onze VGM-teams?

Er is geen specifieke training noodzakelijk voor REACH Beyond Zero. REACH Beyond Zero werkt op basis van communicatie en betrokkenheid. De REACH Beyond Zero-toolkit zal in de komende weken worden geïntroduceerd. Alle items in de toolkit gaan vergezeld van een handleiding om ervoor te zorgen dat de procedure voor elke activiteit volledig wordt begrepen en correct wordt gebruikt.

Q. Hoe moeten onze leveranciers REACH Beyond Zero toepassen?

Het is belangrijk om niet te vergeten dat dit een initiatief van Stork is. We kunnen onze leveranciers dus niet dwingen om eraan mee te doen. REACH Beyond Zero hoort echter wel zo veel mogelijk met onze leveranciers te worden gedeeld. 

Q. Kunnen we incidenten anoniem rapporteren?

Nee, elk incident moet worden vastgelegd met de naam van een contactpersoon en een locatie.

Q. Als we bij een klant op locatie werken, volgen we dan de REACH Beyond Zero-huisregels of de huisregels van de klant? Wat doen we in geval van tegenstrijdigheden?

De huis- en bedrijfsregels van REACH Beyond Zero gelden voor ons hele bedrijf en moeten altijd worden toegepast bij onze dagelijkse werkzaamheden. Alle huisregels kunnen zonder problemen worden toegepast bij klanten op locatie. Als een klant daarnaast extra regels heeft, moeten we ons daar ook aan houden.

Q. Krijgen we training of begeleiding voor het uitvoeren van veiligheidsinterventies? Wanneer mag er actie ondernomen worden?

Te zijner tijd kan en zal er waar nodig training worden gegeven voor het uitvoeren van interventies. Zolang de veiligheid niet in het geding komt, kun je op elk moment actie ondernemen. Het management zal je daarbij altijd steunen. Bij Stork moedigen we corrigerende acties aan op alle niveaus.

Q. Wat gebeurt er nadat REACH Beyond Zero van start is gegaan? Wat moeten we doen om REACH Beyond Zero toe te passen?

Na de officiële start van REACH Beyond Zero is het van belang dat je alle hulpmiddelen die de REACH Beyond Zero-toolkit ter beschikking stelt, gebruikt bij je dagelijkse werkzaamheden, zodat we samen aan onze veiligheid kunnen werken. De REACH Beyond Zero-toolkit zal in de komende weken worden geïntroduceerd.

Q. Hoe steunt VGM het uitrollen van REACH Beyond Zero?

Het uitrollen van REACH Beyond Zero wordt regionaal geleid door vier plaatselijke managementteams en hun VGM-collega's. Op bedrijfsniveau worden ze daarbij ondersteund door het corporate VGM-team. Je kunt contact met ons opnemen via reach@stork.com

Q. Waarom wordt REACH Beyond Zero nu geïntroduceerd?

REACH Beyond Zero heeft zijn waarde al bewezen. Klik hier om daar meer over te lezen. REACH Beyond Zero wordt door ons managementteam gezien als iets wat ons kan helpen om samen onze veiligheidsprestaties te verbeteren.