Annual Safety Awards: Nominee profile - Danny Somers, Antwerp BASF Team

Danny Somers, Project Manager for Stork Belgium, is responsible for the E&I team on the BASF site in Antwerp. His team has been working incident free for over four years. Therefore it’s no coincidence that they have been shortlisted in the ‘Best team of the year’ category at the REACH Beyond Zero Annual Safety Awards. We asked him a couple of questions about this nomination.

Wat is uw naam en uw rol bij Stork? - What is your name and role at Stork?

Mijn naam is Danny Somers. Ik ben Project Manager voor Stork België. Op de site van BASF in Antwerpen, de op  één na grootste productielocatie van de BASF-groep wereldwijd met 54 productie-installaties, ben ik verantwoordelijk voor het E&I team.

My name is Danny Somers. I am a Project Manager for Stork in Belgium. I’m responsible for the E&I team at the BASF site in Antwerp. BASF 54 production installations worldwide and the Antwerp site is the second largest.

Waarom, denkt u, is uw team genomineerd? - Why do you believe your team was shortlisted?

Ons team haalt jaar na jaar uitstekende veiligheidsprestaties. Bovendien zijn we zeer bedreven in het vroegtijdig signaleren van potentieel onveilige situaties. Het veiligheidsengagement van mijn team zorgt ervoor dat we reeds vier jaar ongevalvrij werken bij BASF.

Year after year our team delivers outstanding safety performances. We are driven to highlight potentially unsafe situations early. The safety engagement of my whole team has resulted in an accident free track record for more than four consecutive years.

Wat was het gevoel bij u en het team nadat jullie hadden vernomen dat jullie genomineerd waren? - How did you and the team feel once you learned you had been shortlisted?

Mijn team en ik waren zeer fier op de nominatie. Het is zeer motiverend om te zien dat je inzet voor veiligheid opgemerkt en gewaardeerd wordt. De nominatie leeft binnen het team en we kijken uit naar de uitreiking volgende week!

My team and I were very proud to have been nominated. It is very motivating to see your efforts for safety getting noticed and appreciated. The team is very excited about the nomination and are looking forward to the ceremony next week!

Wat betekent veiligheid voor u en het team? - What does safety mean to you and your team?

Veiligheid is onze hoogste prioriteit. Iedereen is zich ervan bewust dat we hierin geen toegevingen kunnen doen . Ook BASF staat zeer positief ten opzichte van veiligheid en moedigt het melden van onveilige situaties aan bij al zijn contractoren. De HSEQ manager van BASF heeft dit engagement extra benadrukt tijdens de REACH Beyond Zero lancering vorig jaar.

Safety is our highest priority. Everyone understands that we can’t make any concessions. BASF creates a very positive culture towards safety and encourages all its contractors to report unsafe situations. The HSEQ manager of the BASF site even emphasised on this engagement during the REACH Beyond Zero launch event last year.

Hoe houden jullie zo’n goede veiligheidsresultaten in stand? - How do you maintain such an excellent safety performance?

We focussen binnen het team op het belang van veiligheid. Onze mensen worden bewust gemaakt dat ze niet alleen verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid, maar ook voor die van alle collega’s rondom hen.

We focus on the importance of safety within our team. We create awareness among our people that they aren’t just responsible for their own safety but also for the safety of every colleague around them.

Welke impact heeft REACH Beyond Zero gehad op uw team? - How has REACH Beyond Zero impacted on your team?

We zijn nog niet lang aan de slag met REACH Beyond Zero. In december vorig jaar zijn we gestart. Wel merk ik nu reeds dat REACH Beyond Zero het veiligheidsbewustzijn verder versterkt!

We only just recently started with REACH Beyond Zero. It launched in December last year in Belgium. However we can already see an increase in safety awareness among our people thanks to REACH Beyond Zero.

Danny Somers, Project Manager, Stork