Annual Safety Awards: Nominee profile - Roel Venderbosch

Roel Venderbosch works as a Site Manager at the Shell Pernis location. Roel is the focal point of coordination at Shell. In his role Roel carries out operational and commercial activities. Safety is central during the daily activities of his team. Therefore it’s no coincidence that Roel has been shortlisted for the Safety Leadership category. We asked him a couple of questions about this nomination.

Wat is je naam en rol binnen Stork? - What is your name and role at Stork?

Roel Venderbosch, Site Manager op Shell Pernis. Als Site Manager ben ik een spin in het web. Ik coördineer diverse projecten en stuur de projectteams aan. Naast mijn algemene managementtaken heb ik in mijn rol een tweetal aandachtspunten: business improvement en business development binnen het Shell Account.

Roel Venderbosch, Site Manager at Shell Pernis. As Site Manager my focus is on coordination. I coordinate several projects and manage the project teams. Besides my general management tasks, my role involves to focus points: business improvement and business development within the Shell Account.

Waarom denk je dat jou team is genomineerd? Why do you believe your team was shortlisted?

Tussen de stops bij Shell werk ik aan diverse projecten. Ik denk dat mijn integrale aanpak (dus met alle stakeholders, van zowel Stork als Shell) ervoor zorgt dat ook veiligheid bij alle partijen op de kaart wordt gezet. Verder heb ik voor de stop-projecten een belangrijke bijdrage geleverd in de veiligheidstraining van Shell.

Between the stops at Shell I am involved with several projects. I do believe that an integrated approach (with all stakeholders involved, from both Stork and Shell) results in safety for all teams involved. As well as the integrated approach, I contributed to a major Shell safety training.

Wat vond je ervan dat jij en het team erachter kwam dat je genomineerd werd? How did you and the team feel once you learned you had been shortlisted?

Wij waren blij en verrast om te horen dat we waren genomineerd !

We were both supprised and happy when we heard that we were nominated!

Wat betekent veiligheid voor jou en je team? What does safety mean to you and your team?

Veiligheid staat centraal in ons team. Ik ben ervan overtuigd dat haast en een slechte voorbereiding leidt tot een verhoging van het aantal veiligheidsincidenten. Haastige spoed is zelden goed. Een goede voorbereiding en risicoanalyse met alle betrokken partijen is cruciaal voor een veilige werkomgeving. We eigenen ons voldoende tijd en middelen toe om een veilige werksituatie te creëren voor onze klant en onszelf.

Safety is main focus within our team. I am convinced that the combination of rushing work and bad preparation results in an increase in safety incidents. Unorganized situations rarely results in safe situations. A good preparation and risk analysis with all stakeholders is crucial for a safe working environment. We make sure that we have enough time and resources available to create a safe work environment for our client and ourselves.

Wat was de impact van REACH Beyond Zero op jouw team? How has REACH Beyond Zero impacted on your team?

Veiligheid was altijd al belangrijk voor zowel Stork als onze klanten. Echter met REACH Beyond Zero heb ik als manager meer middelen tot mijn beschikking om veiligheid in te bedden in onze dagelijkse teamwerkzaamheden. Voor het team betekende REACH Beyond Zero een conceptualisering van veiligheid. Met REACH Beyond Zero hebben we als het ware een rugzak met management support, veiligheidsregels en –cultuur, die we altijd bij ons dragen.  

Safety has always been important for both Stork and our clients. With REACH Beyond Zero I have more back up as a manager. I have more resources available in order to integrate safety in our daily team activities. For the team, REACH Beyond Zero is like a safety concept. With REACH Beyond Zero we are always carrying a safety tool box with us, which contains ‘valuable items’, such as management support, safety rules and safety culture.

Roel Vendebosch, Site Manager - Shell Pernis, Stork