Lessons learned - Duim geklemd tussen span-klem

Duim van de linkerhand is tussen de dichtgaande spanklem en het oplegvlak van de zaagmachine gekomen.

Wat zijn de conclusies?

  • De zaagmachine voldoet niet aan de van toepassing zijnde richtlijnen.
  • Er is geen standaard document t.a.v. veiligheid beschikbaar voor de aanschaf / inbedrijfsstelling van nieuwe machines.
  • Veiligheidsvoorzieningen zijn niet aangebracht om te voorkomen dat ledematen tussen de spanklem kunnen komen.
  • In het verleden is een tool gemaakt door slachtoffer voor het aandrukken van de blokken, Het hulpmiddel was vóór het incident niet aanwezig op de werkplek
  • HSE-Coördinator is niet betrokken bij aanschaf / inbedrijfsstelling van nieuwe machines.
  • Als aanbeveling in de algemene RI&E is omschreven het Uitvoeren van een nadere RIE Arbeidsmiddelen. Er is nog geen plan van aanpak opgesteld n.a.v. de algemene RI&E.

Downloads

pdf Lessons learned - Duim geklemd tussen span-klem 334 KB Download
pdf Lessons learned - Thumb crushed by clamp 237 KB Download
Share this article