Lessons learned: Losgeschoten haak

Bij het aan elkaar monteren van langsnaad rompdeel ontgasser is de las van de hechtplaat gebroken, waarna de betrokkene de schetsplaat met hijs klem/haak en rateltakel tegen het hoofd aan kreeg.

Bij het aan elkaar monteren van langsnaad rompdeel ontgasser is de las van de hechtplaat gebroken, waarna de betrokkene de schetsplaat met hijs klem/haak en rateltakel tegen het hoofd aan kreeg.

Downloads

pdf Lessons Learned - Losgeschoten haak (Dutch) 101 KB Download