MECAP - TƏHLÜKƏSİZLİK ARAŞDIRMASININ NƏTİCƏSİ

MECAP regionu üçün bu cür REACH Beyond Zero Araşdırmasının təhlili 277 işçinin rəyinə, bu isə 355 cavab dərəcəsinə əsaslanır. Cavablandırmada iştirak edən şəxslərin əksəriyyəti Stork üçün 3 ildən artıq işləyirlər. 

Downloads

pdf MECAP - TƏHLÜKƏSİZLİK ARAŞDIRMASININ NƏTİCƏSİ Download