REACH Beyond Zero is wereldwijd!

Arabic Azeri English Français Deutsch Russian Español

Een update van Mike Mann, SVP – Global HSSEQ

Nu dat REACH Beyond Zero wereldwijd is uitgerold, hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de veiligheid te verbeteren. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om een korte update te geven over REACH Beyond Zero, wereldwijd,  en om onze veiligheidsdoelstellingen voor het komende jaar te delen.

14,500 medewerkers, ONE team
Mede dankzij de steun van de lokale Delivery Teams binnen Stork, is REACH Beyond Zero vanaf nu in onze organisatie gelanceerd. De "REACH Beyond Zero is global" video toont een aantal van deze lanceringsevenementen. Onder het REACH Beyond Zero logo zijn we ONE team dat samen werkt om van veiligheid onze hoogste prioriteit te maken.

Wat zal REACH Beyond Zero voor ons doen?
REACH Beyond Zero is het communicatieplatform van waaruit we onze veiligheidscultuur baseren en communiceren. Praktisch gezien, helpt dit platform ons om:

- Geleerde lessen te delen - Jouw geleerde lessen worden geüpload naar de REACH Beyond Zero website.. Op die manier profiteren we allemaal van elkaars ervaringen en vermijden we dat ongevallen opnieuw gebeuren.
- Successen te vieren - Ook jouw prestaties en successen worden gedeeld in de nieuwe rubriek van de REACH Beyond Zero-website.
- Prestaties te erkennen – We hebben twee formele REACH Beyond Zero erkenningsregelingen - onze jaarlijkse veiligheidsprijs en onze ad hoc erkenningsprijs.
- Prestaties te evalueren - Aan de hand van maandelijkse prestatiebeoordelingen kunnen we zien hoe veilig we zijn en op welke gebieden we ons moeten verbeteren.

Waar streven we naar?
Onze wereldwijde veiligheidsdoelstelling voor dit jaar is het bereiken van een LTIF (ratio verloren tijd t.g.v. incidenten) van <0,80 en een TRIF (totaal registreerbare incidentenfrequentie) van <2,60.

We benchmarken maandelijks de mondiale en regionale prestaties, de resultaten worden middels een maandelijkse briefing op de REACH Beyond Zero-website gedeeld.

Hoe bereiken we dit?
Door samen te werken in het aantonen en bevorderen van beste veiligheidspraktijken. Enkele eenvoudige regels die we allemaal kunnen toepassen:

- Volg te allen tijde onze huis- en operationele regels.
- Stel onveilige handelingen ter discussie en zorg ervoor dat corrigerende maatregelen worden genomen.
- Meld alle incidenten en bijna-ongevallen - hoe onbelangrijk ze ook lijken - zodat we geleerde lessen kunnen vastleggen en delen.

Voor meer informatie, advies en hulpmiddelen, ga naar de REACH Beyond Zero website – www.reachsafety.com of contacteer het REACH Beyond Zero Communications Team op reach@stork.com.

In afwachting kijk ik ernaar uit om met jou samen te werken en van 2013 ons veiligste en meest succesvolle jaar ooit te maken.