Nederlandse Gasunie - Renovatie werkzaamheden

Uitdaging

De Nederlandse Gasunie vroeg aan Stork om in drie fasen het instrumentenlucht- en werkluchtsysteem te renoveren op het compressor station Ommen. Bij de uitvoering van dit project zijn meerdere disciplines betrokken geweest, zoals E&I, Civiel, Werktuigbouwkunde en Bouwkunde.

Oplossing

Het project werd door Stork in 3 fases uitgevoerd:

Fase 1:
De eerste fase bestond uit het prefabriceren van headers en het transporteren hiervan naar de locatie Ommen. Hierna werden de aansluitleidingen ingegraven en afgelast. Tot slot werden per sectie leidingdelen hydrostatisch getest. •

Fase 2:
In deze fase zijn per leidingdeel de bestaande regelaars van de oude ringleiding overgezet op de nieuwe ringleiding.

Fase 3:
De laatste fase bestond uit het opgraven en verwijderen van de oude ringleiding.

Op een compressorstation zijn de risico’s groter dan in het open veld. Dit vraagt uiteraard om speciale veiligheidsmaatregelen. Ook moeten er veel meer vergunningen worden aangevraagd.

Resultaten

  • Project Management
  • Volledige life-cycle services: engineering, uitvoering, service & onderhoud, kalibratie en validatie
  • Safety First in denken en doen
  • 24/7 services
  • Het compressor station Ommen is weer veilig en werkt weer volgens de gestelde specificaties

Klantprofiel

Client Nederlandse Gasunie NV
Locatie Vilsteren (Drenthe)
Opdracht omschrijving  Renovatie werkzaamheden aan instrumentenlucht- en werkluchtsysteem Ommen
Contactpersoon Stork R.G. Hulshof

De Nederlandse Gasunie NV is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het bedrijf verzorgt het transport van aardgas en groen gas in Nederland en Noord-Duitsland.

Locatie Gasunie Ommen:
Gasunie heeft tien compressorstations, onder andere in Ommen, Wieringermeer, Beverwijk en Ravenstein. Op deze locaties wordt niet alleen de druk op het gewenste niveau gebracht (zo kan het gas met voldoende druk bij de afnemers worden afgeleverd), maar ook wordt het gas gemengd conform de wens van de afnemers.

Meer weten?

STORK
Euvelgunnerweg 12
9723 CT Groningen
+31 (0)880 891200

Share this article