Performance maintenance - Air Liquide

Stork als partner voor uitbesteding van het organiseren, inrichten, uitvoeren en verbeteren van onderhoud.

Na de verkoop van het Acetylene vulstation van SABIC aan Air Liquide had ALAC (Air Liquide Acetylene BV) geen technische organisatie meer, geen onderhoudsbeheerssysteem, een beperkt aantal specifieke reservedelen en een beperkte historie en archief. Er gingen geen technici mee. Stork is gevraagd het onderhoud opnieuw in te richten voor ALAC.

Uitdaging

Voorheen was ALAC een onderdeel van SABIC, dat ook het onderhoud uitvoerde. Na de overname door Air Liquide was het neerzetten van een eigen onderhoudsorganisatie de eerste uitdaging. Hiervoor zocht ALAC een partner die zowel asset management, consultancy als contract management in huis had. Doel was om het technisch onderhoud van de productie-installatie en de bijbehorende rotating equipment te outsourcen.

Stork heeft hiervoor de technische services en kennis, en is daarom gedreven om dit lange termijn partnerschap aan gaan. Bij het overnemen van het onderhoud moesten de onderhoudsplannen, de werkstroomprocessen en de infrastructuur vanaf de grond opgebouwd worden. Daarna is de maintenance organisatie geoptimaliseerd, met de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de installaties als hoofddoel. En dit geheel op een financieel verantwoorde wijze.

Aanpak

Na uitvoering van een maintenance scan door Stork werd in samenwerking met ALAC de overgang van reactief naar proactief onderhoud gepland in drie fases.

 • In de eerste fase (Inrichting), werd er gefocust op het consolideren van het bestaande onderhoud zoals uitgevoerd door SABIC, het vaststellen van kritische reservedelen, en het geleidelijk transformeren van het onderhoud naar Stork. Veel aandacht werd besteed aan een goede vastlegging van de samenwerking tussen het management van ALAC en van Stork op basis van het RASCI model. Een stuurgroep vanuit ALAC en Stork bewaakt dit proces.
 • Op dit moment verkeert de onderhoudsorganisatie zich in de tweede fase. Hierin wordt de focus verlegd naar de implementatie van een PO concept, structuur van de werkprocessen, en systemen zoals SAP. De maintenance organisatie werd optimaal ingericht onder begeleiding van Stork.
 • In de derde fase wordt toegewerkt naar een pro-actievere en lerende organisatie. De installatiebeschikbaarheid en -betrouwbaarheid worden verder verhoogd door het analyseren en optimaliseren van de prestaties , tegen zo laag mogelijke kosten.

Resultaat

Het huidige onderhoud bij ALAC, zoals uitgevoerd door Stork, laat zien hoe Stork denken en doen continu combineert. Dit heeft geleid tot een gerealiseerde kostenreductie van 30% vanuit een gezamenlijke aanpak met ALAC. Deze reductie is bereikt na de overname door ALAC, naast de volgende resultaten:

 • Motiverende en veilige werkomgeving
 • Verbetering van maintenance concepten, installatie van site maintenance processen en optimalisatie van maintenance management
 • Duidelijke focus op gepland onderhoud en meer werk preventief uitvoeren
 • Succesvolle implementatie van een CMMS systeem
 • Significante reducering van de operationele kosten
 • Kleinere voorraad reservedelen en de inrichting van lokale werkplaats en magazijn met grijpvoorraden
 • Verbeterde installatie betrouwbaarheid en beschikbaarheid door verbetering en standaardisatie van werkprocessen
 • Door middel van een coördinator efficiënt uitvoeren van onderhoudsopdrachten
 • Inrichting van proces voor continu verbeteren en implementatie van verbetervoorstellen

Klant Profiel

Air Liquide is wereldleider in gassen, technologieën en services voor de industrie en de gezondheidzorg en gericht op het creëren van lange termijn shareholder value. Dochterbedrijf ALAC is een vulstation voor Acetyleen in Geleen met circa 60-70 FTE on-site.

Contract Info 

Periode : 2011-Lopend
Omvang : €350.000 - 450.000
Aantal FTE : 2 tot 6

MEER WETEN?

Stork Asset Management Solutions
E: consultancy@stork.com

Hoofdkantoor Nederland
T: +31 (0) 88 089 23 71

Hoofdkantoor België
T: +32 (0)3 540 15 11

Share this article