Sitech Services Ketenintegratie

Uitdaging

Voor optimale kwaliteit en veiligheid, kostenbeheersing en minimale doorlooptijden is appendage revisie gebaat bij een ongestoord procesverloop en effectieve inzet van capaciteit. In de huidige situatie is sprake van diverse obstakels:

 • Beschikbaarheid spare(parts)
 • Dubbele werkzaamheden en versnipperde verantwoordelijkheden
 • Wachttijden en kosten veroorzaakt door inspecties en reparaties
 • Het obsolete raken van appendages
 • Gebrek aan traceerbaarheid van appendages in de keten
 • Het ontbreken van informatie over de conditie van de appendages
 • Risico’s t.a.v. asbest en restproduct

Oplossing

In de visie van Stork is een enorme verbeterslag mogelijk in het appendage revisieproces. Niet alleen in de efficiency van het uitvoeringsproces, maar zeker ook door een effectievere scoping en technische opdracht stelling op basis van een beter gebruik van ervaring en kennis over appendages vanuit historie, tests en metingen. Dit leidt tot substantieel lagere directe kosten en het beperken van productieverliezen door uitloop van werkzaamheden en storingen.

Resultaten & Voordelen

Een geoptimaliseerd appendageproces, met een leidende rol voor Stork van ‘Scoping’ tot ‘Mechanical complete’ en een ‘Closed loop’ voor continue verbetering, levert Sitech het volgende op:

 • Eén partner voor appendages met eigenaarschap, zonder discussies over verantwoordelijkheid.
 • Hoge mate van veiligheidsbewustzijn in de hele keten.
 • Optimale kwaliteit van appendagerevisie bij een effectieve besteding van het onderhoudsbudget.
 • Maximale kostenbeheersing in de keten, o.a. door het ontdubbelen van taken.
 • Minimale doorlooptijden, reductie van productieverliezen.

Klantprofiel

Op Chemelot Noord organiseert & coördineert Sitech Services het complete onderhoud van de fabrieksinstallaties, van probleemanalyse tot scope, van planning tot uitvoering en borging. De diensten zijn erop gericht om de prestaties van de installaties te verbeteren.

Meer weten?

Valve Services Nederland
T: +31(0) 88 089 1280
E: valves.nl@stork.com

België
T: +32 (0) 4 86 13 08 10
E: valves.be@stork.com

Share this article