Staalindustrie - Vervangen voorgaskoelers bij een kooksfabriek

Uitdaging

Stork kreeg de opdracht om bij een kooksfabriek twee versleten voorgaskoelers te vervangen. Daarnaast moesten er nieuwe trappenhuizen bij de voor- gaskoelers worden geplaatst. Bij de uitvoering bleek dat de Chinese leveranciers van de voorgaskoelers niet aan de vooraf vastgestelde kwaliteit voldeed. Aan Stork de vraag om deze gebrekkige kwaliteit eveneens te herstellen.

Oplossing

De verschillende fases van het project zijn parallel aan elkaar uitgevoerd. Zo zijn de twee nieuwe voorgaskoelers en de bijbehorende onderdelen in de werkplaats van Stork na elkaar opgeknapt. Parallel aan deze reparaties zijn de twee oude voorgaskoelers na elkaar vervangen. Dit om tijd te besparen en zodoende efficiënter te werken. Elke voorgaskoeler weegt ca. 85 ton en is 15 meter hoog. Dit hoge gewicht in combinatie met installatie in een draaiende fabriek maakte de werkzaamheden complex, zowel in veiligheid als in planning. De voorgaskoelers zijn geplaatst doormiddel van 700 tons kranen.

Resultaten

  • Een nauwe samenwerking met de klant en andere contractpartners
  • De werkzaamheden zijn goed verlopen en er is volgens planning gewerkt
  • Snelle, flexibele reactie op onverwachte situaties
  • Veilige, voorspelbare uitvoering van het project door een team van hooggekwalificeerde en ervaren professionals

Klantprofiel

Client Staalindustrie
Locatie IJmuiden
Opdracht omschrijving Vervangen van 2 voorgaskoelers bij de kooksfabriek
Contactpersoon Stork T. van Schooten

De klant produceert, bewerkt en distribueert hoogwaardig staal. Het bedrijf is het op vijf na grootste staalconcern ter wereld.

Meer weten?

STORK
Euvelgunnerweg 12
9723 CT Groningen
T: +31 (0)88 089 12 00

Share this article