Stork Performance Maintenance

Stork als partner in de uitbesteding van het management, de organisatie, de uitvoering en de verbetering van maintenance.

Uitdaging

Vanwege marktwerking wil Agrifirm zich nadrukkelijker richten op haar core business en heeft daarom behoefte aan grotere flexibiliteit in de uitvoering van maintenance. Zij zochten hiervoor een partner aan wie het technisch onderhoud uitbesteed zou kunnen worden. Deze partner zou hen ook moeten kunnen adviseren over asset management om zo de maturiteit van het onderhoud te verhogen van reactief naar gepland en proactief.

Omdat Stork de technische services en kennis in huis heeft waarnaar Agrifirm op zoek was, is er besloten om met elkaar een lange termijn partnerschap aan te gaan. De vraag voor Stork was nu: welke transities heeft de huidige maintenance organisatie nodig, om deze grotere flexibiliteit te creëren en tevens de maturiteit van het onderhoud te verhogen?

Aanpak

Via een samenwerking op basis van partnerschap heeft Stork voor de productielocaties Veghel, Wanssum en Oss, het onderhoud via full outsourcing overgenomen. De eerste stap was het overnemen van het bestaande onderhoudsteam en de Stork cultuur en methoden te integreren in de organisatie. Hierin stond de mens centraal en werd er gefocust op het behouden, begeleiden en coachen van het bestaande onderhoudsteam en de samenwerking tussen Stork en Agrifirm.

Vervolgens moesten de meeste onderhoudsplannen, werkstromen en infrastructuur vanaf de grond af opgebouwd worden. Dit was nodig om het onderhoud op gepland niveau te krijgen. Figuur 1 laat zien hoe nu het preventief onderhoud efficiënt uitgevoerd kan worden. De volgende fase waar nu aan gewerkt wordt is de implementatie van de proactieve, lerende organisatie om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de installatie verder te verhogen. Dit wordt onder andere gedaan door de papieren werkstroom te digitaliseren en zo inspecties met iPad-ondersteuning mogelijk te maken. Ook wordt er gestart met de uitrol van onze aanpak naar Agrifirm België en Duitsland.

Resultaat

Door duurzaam te ontzorgen kan Agrifirm zich focussen op de productie. De aanpak heeft verder geleid tot: 

  • 8% verbetering van de technische beschikbaarheid;
  • 12% lagere en beheersbare kosten.
  • Reductie van spare parts
  • Een motiverende en veilige werkomgeving die bijdraagt dat het ziekteverzuim onder de 4% ligt.
  • Eenpuntsles & Opleiding ‘Inspecteur’ opgezet (certificering gestart i.s.m. ROVC)

“Het was een opluchting om een partner te vinden die niet alleen kon vertellen hoe we maintenance moesten inrichten, maar die het ook nog zo kon uitvoeren. De samenwerking met Stork heeft geresulteerd in continue verbetering van ons maintenance.”

Arno Gerrets, Technical Manager, Agrifirm FEED BV


Klant Profiel

Wat doen ze: Agrifirm Feed produceert veevoer voor meerdere dieren. Hierbij worden vaste en vloeibare grond/reststoffen verwerkt en verpakt tot het kwaliteitsveevoer waar hun klanten op rekenen.

Welke industrie: Veevoeder

Welke missie/visie: De missie van Agrifirm Feed is om waarde te genereren voor de leden en klanten van de Group. Agrifirm verbetert het rendement van haar klanten dankzij innovatieve en duurzame oplossingen, deskundige advisering, betrokkenheid en een efficiënte organisatie.

Bedrijfsbeschrijving: Agrifirm Feed is marktleider in Nederland in het leveren van kwaliteitsveevoeders aan ondernemers in de veehouderij en is onderdeel van de Koninklijke Agrifirm Group

Omzet: €2,4 miljard p/j (Group)

Aantal FTE: 3500 (Group), 800 (Feed)

Technische Info

Locatie(s) : Nederland (Zuid)

Periode : 2011 – lopend.

Grootte project : € 6.400.000,-

Aantal FTE’s : 30

Meer weten?

Stork Asset Management Consultancy
E: consultancy@stork.com

Hoofdkantoor Nederland
T: +31 (0) 88 089 23 71

Hoofdkantoor België
T: +32 (0)3 540 15 60

Share this article