Vitens - Renovatie en nieuwbouw

Uitdaging

Het waterleidingbedrijf Vitens NV heeft aan Stork gevraagd om nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden aan de elektrotechnische installatie te verrichten bij het productiebedrijf Boele.

De nieuwbouw-werkzaamheden:

 • Reinwateropslag
 • Pompruimte met nieuwe distributie- en spoelpompen
 • Elektrotechnische ruimtes voor laagspanningverdeling en besturing
 • Ruimtes voor nieuwe NSA en dieselopslag
 • Vernieuwen van de volledige E-installatie

Het renoveren van:

 • Bestaande zuiveringsinstallatie
 • Het bestaande puttenveld

Oplossing

Stork Doetinchem heeft een volledig nieuwe E-installatie voor een compleet pompstation geleverd, aangesloten, in bedrijf gesteld en voorzien van een besturingsinstallatie volgens de laatste normen.

De elektrotechnische werkzaamheden bestonden uit:

 • Compleet vernieuwen van laagspanningsverdeling en besturingsinstallatie
 • Nieuwbouw verlichtingsinstallatie inclusief integratie van de bestaande installatie
 • Nieuwbouw van kleinkrachtinstallatie inclusief integratie van bestaande installatie
 • Noodstroom-aggregaat (NSA) installatie en deze samen met de bestaande transformator aansluiten op de nieuwe laagspanningsverdeling, inclusief vernieuwen van de kabels
 • Vernieuwen van de besturing in de installatie

De installatie wordt na ingebruikname beheerd en op afstand bediend. Door de nieuwbouw en renovatie is de Vitens installatie op Boele weer goed voorbereid op de toekomst.

Resultaten

Stork heeft een bedrijfszekere installatie opgeleverd:

 • Ontwerpen, detailleren, fabriceren, opstellen, monteren en testen van de installatie
 • Stork heeft geassisteerd met het inbedrijf stellen van de installatie
 • Het productiebedrijf van Vitens NV voldoet, na de nieuwbouw en renovatie, weer aan de eisen van deze tijd. Dit is belangrijk om de drinkwaterkwaliteit en de leveringszekerheid ook voor de toekomst te kunnen garanderen.

Klantprofiel

Vitens NV is het grootste waterleidingbedrijf in Nederland. Het bedrijf levert 330 miljoen m3 drinkwater aan 5,4 miljoen mensen. In 2011 had het een omzet van €450 miljoen en ca. 1400 mensen in dienst. Op de locatie Boele wordt het grondwater gefilterd in filterketels. Daarna is de kwaliteit goed genoeg om te drinken en klaar voor consumptie. Het gezuiverde water wordt opgeslagen in reinwatertanks en vervolgens via het leidingnet naar de klanten verpompt.

Specificaties

Cliënt: Vitens NV
Locatie: Wezep
Opdracht omschrijving: Renovatie en nieuwbouw PB Boele
Betrokken afdelingen: E&I Services
Contactpersoon Stork: F. Kelderman

Meer weten?

STORK
Fabriekstraat 17C
7005 AP Doetinchem
Tel: +31 (0)314 684545

Share this article