Stork

Ethiek & Compliance

Stork hanteert de hoogste ethische normen.

Gedragscode en ethiek

Stork hanteert de hoogste normen van zakelijk gedrag en ethiek. Als Fluor-bedrijf heeft Stork de Fluor Code of Business Conduct & Ethics ("Code") en de Fluor Modern Slavery Act Statement aangenomen.

Daarnaast heeft Stork een samenvatting van de meest toepasselijke delen van de Code vrijgegeven aan niet op kantoor werkzame Stork-werknemers. Hier kun je de samenvatting lezen als pdf: Summary of Fluor Code of Business Conduct & Ethics.

Alle medewerkers van Stork zijn verantwoordelijk voor het begrijpen en naleven van alle onderdelen van de Code die van toepassing zijn op hun werkzaamheden.

Compliance en Ethiek Integriteit Portal

Stork hecht waarde aan een open en transparante communicatie. Stork verwacht van medewerkers en zakenpartners dat zij bekend of vermoedelijk wangedrag waarbij Stork betrokken is, melden, ook als zij op geen enkele wijze bij het wangedrag zelf betrokken zijn. Stork kan alleen iets aan wangedrag doen als we ervan op de hoogte zijn.

Wanneer er zorgen zijn over integriteit, moedigen we medewerkers van Stork aan om naar hun supervisors, lokale Human Resources Manager of het Stork Compliance Network te gaan. Als hun integriteitsproblemen niet worden opgelost, of als ze zich niet op hun gemak voelen om ze met iemand binnen Stork te bespreken, kunnen ze hun bezorgdheid telefonisch of via internet melden aan het Compliance & Ethics Integrity Portal van Fluor. Medewerkers van Stork kunnen aanvullende informatie vinden over het melden van integriteitsproblemen in Fluor's Code of Business Conduct and Ethics.

ZZP’ers, vrijwilligers, stagiairs, sollicitanten, aannemers, aandeelhouders, bestuurders en leveranciers van Stork kunnen alle kwesties op het gebied van zakelijk gedrag en ethiek ook melden via het Compliance & Ethics Integrity Portal van Fluor. Zij kunnen aanvullende informatie over het melden van integriteitskwesties waarbij Stork betrokken is, vinden onder "De verwachtingen van Stork ten aanzien van Leveranciers en Opdrachtnemers op het gebied van Gedrag & Ethiek" in de downloads hieronder.

Het Fluor Compliance and Ethics Integrity Portal wordt beheerd door een extern bedrijf en is 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar, met ondersteuning voor vertalingen/vertolkingen in meer dan 200 talen. Anonieme meldingen kunnen worden gedaan waar de lokale wetgeving dit toestaat.

Stork onderzoekt alle integriteitsmeldingen en zet zich in om de vertrouwelijkheid zoveel mogelijk te handhaven. Stork verbiedt ten strengste represailles tegen iedereen die te goeder trouw aangifte doet.

Stork verwacht van derden dat zij de hoogste integriteitsnormen handhaven

Klanten vertrouwen op ons om onze ethische cultuur en innovatieve programmatische oplossingen in te zetten bij de oplevering van hun projecten over de hele wereld. Stork overlegt met klanten, zakenpartners, leveranciers, onderaannemers, agenten en andere derden over ethiek en naleving als onderdeel van onze reguliere bedrijfsprocessen. Stork streeft ernaar zaken te doen met derden die onze normen en waarden delen. We voeren een op risico's gebaseerde due diligence uit bij het selecteren van een derde partij en houden 'rode vlaggen' in de gaten tijdens onze zakelijke relatie. Afhankelijk van het type derde partij verankeren we verschillende vereisten en processen om toepasselijke anticorruptierisico's te benadrukken en te beperken.

Onze leveranciers en aannemers moeten zich houden aan de Stork Business Conduct Expectations for Suppliers and Contractors (de Supplier Expectations), en moeten op hun beurt eisen dat hun toeleveringsketen zich daaraan houdt. In de "Supplier Expectations" worden de belangrijkste verwachtingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu (HSE), mensenrechten en werkgelegenheidspraktijken, financiële en operationele controles, belangenconflicten, geschenken, entertainment en zakelijke gunsten, ongepaste betalingen, handelscontroles, witwaspreventie, bedrijfsmiddelen, eerlijk concurreren en rapportage benadrukt.

Klanten, partners in joint ventures, leveranciers, aannemers en andere derden worden aangemoedigd vermoedens van wangedrag waarbij Stork betrokken is of die van invloed zijn op Stork te melden, ongeacht of de derde partij bij de zaak betrokken is of niet, door contact op te nemen met hun Stork-vertegenwoordiger, de inkoopmanager van Stork (voor leveranciers en aannemers) of het Integrity Portal van Fluor voor Compliance and Ethics.

 

Documenten

Fluor Code of Business Conduct & Ethics (2/2)

Samenvatting van de Fluor Code of Business Conduct & Ethics (1/2)

Samenvatting van de Fluor Code of Business Conduct & Ethics (2/2)

De verwachtingen van Stork ten aanzien van leveranciers en opdrachtnemers op het gebied van gedrag en ethiek

De verwachtingen van Stork ten aanzien van leveranciers en opdrachtnemers op het gebied van gedrag en ethiek

Modern Slavery Statement