Stork

Veiligheid, gezondheid & milieu

Geen schade aan mensen, eigendommen of het milieu.

Safer Together

Veiligheid is onze eerste kernwaarde. Hieraan doen we nooit concessies. Onze focus is voortdurend gericht op een veilige werkplek waarin niemand gewond raakt en we geen schade toebrengen aan de omgeving en het milieu.


We zorgen voor elkaar. We beschermen elkaar. We steunen elkaar. Dit staat centraal in hoe wij dingen doen. Iedereen die verbonden is met Stork maakt deel uit van een wereldwijde familie; collega’s, klanten, belanghebbenden en gemeenschappen. Veiligheid is een teaminspanning en door samen te werken als een team, zijn we samen veiliger.

Ons verhaal

Maintaining a Better World is ons doel. Maintaining is wat we doen, a better world is de waarde die we toevoegen voor al onze belanghebbenden. Dat klinkt heel mooi maar wat betekent dat nou in de praktijk? Hoe dragen wij bij aan het onderhoud van een betere wereld?

PDF 1 MB

AIM Magazine 2022

Een betere wereld in stand houden

PDF 3 MB

CO2-Prestatieladder

Duurzaam ondernemen speelt een steeds grotere rol binnen onze activiteiten. Een belangrijk onderdeel daarin is het verlagen van onze CO₂-uitstoot. Om onze inspanningen op het terrein van CO₂-reductie beter te managen, zichtbaar en controleerbaar te maken, is Stork gecertificeerd voor de CO₂-Prestatieladder.