Hazardous Area Integrity

Hazardous Area Integrity

Stork biedt klanten met gevaarlijke locaties een integriteitsgarantie dat alle elektrische apparatuur en instrumentatieapparatuur aan internationale normen voldoet via inspectie.

Stork heeft veel ervaring met inspecties van gevaarlijke onshore en offshore locaties. We hebben een groot team van competente technici die voor het merendeel ook kwalificaties voor rope access hebben zodat ze ook inspectie-/herstelwerk kunnen uitvoeren.

Onze toegevoegde waarde:

  • Verificatie van bestaande registers van gevaarlijke locaties en het bedenken van een geschikte strategie om klanten te assisteren bij het bereiken van hun doelstellingen
  • Rationalisatie van de vereiste reparaties in verband met de categorie storingen die worden aangetroffen en het type items dat gerepareerd moet worden
  • Bepaling van de projectomvang die vereist is voor uitvoering van de reparatie. Dit is grotendeels afhankelijk van de plaats en toegankelijkheid van het onderdeel en of specialistische technieken, zoals Special Access Systems, de gewenste kosteneffectieve oplossing zijn
  • Deskundige toekomstgerichte planning met betrekking tot materialen en rapportage door offshore supervisors. Zo wordt gegarandeerd dat reparaties effectief worden uitgevoerd

We beschikken onder andere over:

  • Een groot competent personeelsteam
  • Planningstrategieën
  • Controlemogelijkheden
  • Campagnebeheer
  • Inkoop van materialen/planning
  • Rapportage

Contact