Extruder Services

Extruder Services

Efficiënt Extruder Onderhoud

De extruder onderhoudscyclus van ontmanteling, revisie, reparatie en herinstallatie, inbedrijfstelling en waar nodig vervanging vraagt om effectief project en maintenance management en veel inhoudelijke kennis. Het is namelijk de uitdaging om alle partijen die bijdragen aan het onderhoud zo goed mogelijk samen te laten werken om de extruder weer zo goed als nieuw te krijgen met zo min mogelijk kosten.

Onze Diensten

Conditie monitoring

Conditie monitoring doelt op herkenning en identificatie van verslechteringsfactoren en maatregelen om verslechtering tegen te gaan en om storingen te voorkomen. Dit garandeert de betrouwbaarheid van de fabriek op het hoogst mogelijke niveau. Hiermee kan de schade en de kosten van ongepland stilstand worden voorkomen, wat de kosten voor het onderhoud verlaagt. Afhankelijk van het belang van de fabriek en de componenten wordt een optimaal conditie monitoring programma opgesteld in samenwerking met de klant.

Inspectie

Het juiste advies is het resultaat van gedetailleerde inspecties op locatie en in onze werkplaats. Gebaseerd op gestandaardiseerde  methodes, kunnen we adviseren wat voor onderhoud noodzakelijk is. Dit wordt in nauwe samenwerking met de klant uitgevoerd.

Reparatie en revisie

Wij behandelen alle benodigde werkzaamheden in de keten: ontmanteling, revisie, reparatie en herinstallatie en inbedrijfstelling van de extruder. Revisie betekent dat de extruder “zo goed als nieuw” wordt geretourneerd.  

Testen en rapporteren

Na reparatie of revisie, wordt de extruder indien nodig getest. Hiervoor heeft Stork een breed scala aan testfaciliteiten. Net zoals bij verrichte werkzaamheden, worden de testgegevens gepresenteerd in een rapport, dat u standaard ontvangt na voltooiing van het werk. Dit stelt ons in staat om de geschiedenis van systemen te monitoren en te documenteren.

Project management

In nauwe samenwerking met de klant, nemen wij de projectorganisatie en, indien nodig, het totale project management voor onze rekening. Hierbij maken we gebruik van een geavanceerd project management systeem. Samen met de klant streven we naar optimaal projectmanagement, waarbij het realiseren van verbeteringen de boventoon voert.

Maintenance management

Onderhoudsbeleid is belangrijk voor de continuïteit van uw productie en de integriteit van uw installaties en apparatuur. Wij hebben de kennis en ervaring om een onderhoudsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. 
We ondersteunen de klant graag bij het bepalen van de optimale inspectie frequenties (risico gebaseerde controles) voor de extruder in kwestie, en het opstellen van een correctief en preventief onderhoudsschema. We werken graag met de klant samen om verbeteringen en kostenbesparingen te realiseren, door uw extruder optimaal te laten presteren tegen minimale onderhoudskosten.

Contact