Stoomturbine Services

Stoomturbine Services

Hoogwaardige services voor de energie- en procesindustrie: onderhoud, reparatie, revisie en inbedrijfstelling

Stork kan alle reparatiewerkzaamheden aan uw turbines verzorgen: van diagnostiek en probleemoplossing tot ondersteuning bij de inbedrijfstelling. Onze klanten vertrouwen op ons vanwege onze korte reactietijd, korte stilstandtijd en uitgebreide technische kennis en ervaring. We leveren ISP-services van OEM-kwaliteit tegen de kortst mogelijke levertijden.

Onze toegevoegde waarde:

  • We zijn een ervaren en onafhankelijke dienstverlener met een achtergrond in turbine productie
  • We hebben eigen werkplaatsen met uitgebreide faciliteiten
  • We kunnen reserveonderdelen intern ontwikkelen
  • Onze processen zijn transparant, goed gestructureerd en worden geborgd om hoogwaardige kwaliteit te garanderen
  • We bieden onderhouds-, reparatie- en revisieservices en ondersteuning bij de inbedrijfstelling voor een optimaal revisieproces
  • We werken volgens een bekroond veiligheidsprogramma

In de vorige eeuw heeft Stork als fabrikant van stoomturbines ruime ervaring opgedaan met het ontwikkelen, installeren en onderhouden van turbomachines. Veelal ging het om bedrijfskritische installaties die werden ingezet in de water-stoom-cycli van bedrijven overal ter wereld.  We weten met welke uitdagingen de energie- en procesindustrie te maken heeft. We doelen dan vooral op het minimaliseren van de stilstandtijd bij revisies of onverwachte uitval. Dit zorgt ervoor dat de beschikbaarheid en draaiuren van de turbomachines steeds belangrijker worden Wij streven ernaar om uw turbomachines zo snel mogelijk weer in bedrijf te stellen.

Assets worden steeds vaker langer ingezet dan waar ze voor ontwikkeld zijn en de onderhoudsfrequentie worden daarbij steeds lager. De kans op storingen neemt daardoor toe zodat er ook steeds vaker reparaties moeten worden uitgevoerd. Deze ontwikkeling vraagt om slimme oplossingen. Bedrijven willen niet meer wachten op originele reserveonderdelen. Ze willen een oplossing waarmee de stilstandtijd van installaties wordt geminimaliseerd.

Onze gespecialiseerde Steam Turbine Services omvatten reparatie en revisie, inclusief de ontwikkeling en levering van reserveonderdelen en het produceren en/of programmeren van besturingssystemen. Voor de periode tussen grote revisies bieden we services zoals boroscopisch onderzoek, trillingsmetingen en probleemoplossing op basis van de bedrijfsgegevens uit het besturingssysteem.

Alle werkzaamheden worden onder leiding van de verantwoordelijke projectmanager volgens een gestructureerd en vastgelegd proces uitgevoerd. Deze projectmanager stelt onder andere een projectplanning, tijdsplanning en kwaliteits- en productieplan op en organiseert gedurende het project regelmatig voortgangsbesprekingen. Ten slotte verzorgt hij alle documentatie over de uitgevoerde werkzaamheden.

Ons uitgebreide serviceaanbod bestaat onder andere uit:

  • Onderhoud en revisie van stoomturbines met de kortst mogelijke stilstandtijd
  • Storing- en root cause analyses en oplossingen om terugkerende fouten te voorkomen
  • Retrofitting bij gewijzigde proces- en bedrijfsparameters
  • Just in time-levering van alle benodigde reserveonderdelen

Stoomturbine services

Contact