Bolting Services

Bolting Services

Omdat de eisen voor kwaliteit en betrouwbaarheid steeds strenger worden en boutverbindingen en pakkingen continu verder worden ontwikkeld, moet de spanning in verbindingen vooraf nauwkeurig worden gemeten. Daarom gebruiken we de nieuwste gereedschappen bij het hydraulisch aandraaien en spannen van bouten, splijten van moeren, spreiden van flenzen en uitlijnen. Onze geïntegreerde services worden uitgevoerd door veelzijdige projectteams, zodat het aantal benodigde medewerkers afneemt en projecten efficiënter worden uitgevoerd.

Met onze unieke Holt Bolt Clamp-technologie kunnen gecorrodeerde bouten veilig worden verwijderd en vervangen, zonder dat de productie hoeft te worden stilgelegd. Dit betekent dat gecorrodeerde bouten kunnen worden verwijderd en vervangen buiten een shutdown om. Dit draagt bij aan de asset integrity en levert aanzienlijke voordelen op wat betreft kosten, efficiëntie en tijd.

Ervaring en expertise
Bij Stork blijven we onze service voortdurend ontwikkelen en verbeteren. Dit doen we door baanbrekende innovaties te ontwikkelen, problemen op te lossen en te bedenken hoe we aan verwachtingen kunnen voldoen of die kunnen overtreffen. Daarnaast willen we onze activiteiten continu verbeteren. Kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid in onze dienstverlening staan daarbij centraal.

Om effectieve services te kunnen bieden, hebben we onze jarenlange ervaring vertaald naar best practices, die we gebruiken bij al onze services. Onze referenties zijn actief in verschillende sectoren, waaronder de olie en gas- (onshore en offshore), energie- (standaard/nucleair/wind), grondstof-, voedsel- en transportsector alsmede de farmaceutische industrie.

Allesomvattende on-site machining services
We gebruiken mobiele apparatuur zodat we alle bewerkingen op locatie kunnen uitvoeren. Dit bespaart kosten en tijd.

Kosteneffectieve leak repair services
Onze leak repair services omvatten het dichten van lekkages, afpluggen van pijpen en aanbrengen van Lokring®-verbindingen. Met deze services voorkomen en stoppen we lekkages en bieden we een kosteneffectieve bescherming tegen veiligheids- en milieurisico's.