Lubrication Services

Lubrication Services

contact us

Goed smeertechnisch onderhoud verlaagt de kans op onverwachte stilstand

Smeertechnisch onderhoud is een eenvoudige manier om de Total Cost of Ownership (TCO) positief te beïnvloeden. Door goed smeertechnisch onderhoud verlaagt de kans op onverwachte stilstand en kunnen afwijkingen in een vroeg stadium worden gedetecteerd.

Het consequent uitvoeren van smeertechnisch onderhoud en overzichtelijk organiseren kan een uitdaging zijn waardoor onnodige onderhoudskosten en derving ontstaan. Stork kan deze zorg wegnemen door het smeertechnisch onderhoud inzichtelijk te maken, te organiseren en op een correcte wijze uit te voeren met de hoogste kwaliteit en nieuwe technieken. Er kunnen ook losse aspecten uit onze aanpak geïmplementeerd worden.

Van een audit tot een optimaal smeerschema

INVENTARISEREN

We kunnen de huidige status omtrent smeertechnisch onderhoud in kaart brengen, overzichtelijk maken en optimaliseren. Dit doen we gestructureerd middels bovenstaande fases.

ORGANISEREN

Het smeertechnisch onderhoud kan deels of volledig worden uitbesteed aan Stork. Dit resulteert in een optimaal smeerschema, consequente opvolging ervan en levering van de juiste oliën en vetten. Ook kunnen losse aspecten van het totaalpakket, zoals inventariseren of uitvoeren, afgenomen worden. De voortgang kan 24/7 voor u inzichtelijk gemaakt worden via onze LubricationApp

UITVOEREN

De smeerwerkzaamheden worden vakkundig en consequent uitgevoerd. Afwijkingen aan equipment, maar ook andere zaken die opvallen, worden periodiek gerapporteerd. In samenwerking met onze Diagnostic Engineers kunnen schades aan rotating equipment in een vroeg stadium gediagnosticeerd en opgelost worden. Door het toepassen van ultrasoon techniek tijdens het (na-)smeren wordt altijd de juiste hoeveelheid vet aangebracht.

Daarnaast kan door het trendmatig meten van decibelwaardes in een vroeg stadium lager-schade gedetecteerd worden. Kritisch equipment kunnen we periodiek bemonsteren en analyseren. Continue (online) conditiebewaking van het oliebad middels olieanalyse is ook mogelijk.

Wij adviseren graag als het gaat om oliesystemen. Door het brede portfolio van Stork kunnen we snel schakelen met andere divisies en correlaties leggen tussen (mogelijke) oorzaken en adviseren in de oplossingsroute.

Lubrication App - 24/7 inzicht in smeerwerkzaamheden

De Lubrication App is het perfecte platform voor 24/7 inzicht in de voortgang van smeerwerkzaamheden, het borgen van kennis, helder rapporteren en opvolgen van afwijkingen.

Door het scannen van een NFC-tag op het equipment (A) door onze lubrication technician, komen de juiste smeertechnische werkzaamheden in beeld en kan de technician afwijkingen (eventueel gestaafd met foto’s) aan de correcte locatie koppelen.

(B) De webversie van de Lubrication App genereert eenvoudig een forecast van uw smeertechnisch onderhoud. Het platform toont het smeerschema en de voortgang van  werkzaamheden.

De klant (C) kan deze informatie en afwijkingsrapportages 24/7 raadplegen. Dit helpt bij het plannen van smeertechnisch onderhoud en andere werkzaamheden.

(D) Afwijkingen worden bij urgentie altijd doorgegeven aan de klant. Stork voorziet klanten periodiek (wekelijks) van afwijkingsrapportage.

(E) Klanten kunnen aan Stork doorgeven wanneer er extra werkzaamheden zijn of wanneer er equipment uitgewisseld wordt.

Neem contact met ons op