Sand Management Services

Sand Management Services

Geavanceerd ontzanden tijdens productie (AOD)

Met het innovatieve AOD-systeem van Stork kan zand uit een werkende afscheider worden verwijderd zonder dat de productie hoeft te worden stilgelegd. Het zand kan met dit systeem veilig en efficiënt worden verwijderd, gereinigd en in zee worden gestort zonder dat de productie hoeft te worden stilgelegd.

Ga naar onze Advanced Online Desanding (AOD) innovatiesectie om meer te weten te komen over slimmer zandbeheer

Het systeem verwijdert het zand met een werkdruk tot 60 bar uit een werkende afscheider. Het gebruikte water stroomt via het systeem terug naar de afscheider, terwijl de gefilterde olie wordt afgevoerd naar het drainagesysteem. De unieke AODATEX met hydrocycloon mag worden ingezet in gevaarlijke gebieden met classificatie zone 2. Het systeem vereist bovendien minder fysieke inspanning van de operator en deze hoeft minder vaak een besloten ruimte te betreden. Het systeem levert dus een positieve bijdrage aan de gezondheid en veiligheid van medewerkers.

Alle supervisors, monteurs en operators van Stork hebben intern een training voor deze specifieke apparatuur gevolgd en worden beoordeeld op basis van het door OPITO goedgekeurde competentieprogramma. Bovendien hebben de meeste van onze medewerkers gewerkt met ontzandingssystemen van de eerste en tweede generatie, waardoor ze beschikken over een uitgebreide productkennis en ervaring.

Voor standaardprojecten stellen we een vijfkoppig offshoreprojectteam samen. Het team wordt ondersteund door een Operations Manager voor de ontzandingswerkzaamheden en onze Plant-divisie die de apparatuur onderhoudt en klaar maakt voor gebruik. Het AOD-systeem biedt een veiliger alternatief voor ontzanden. Medewerkers hoeven namelijk minder vaak een besloten ruimte te betreden en worden niet onnodig blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Daarnaast nemen de kosten af omdat de productie niet meer hoeft te worden stilgelegd. Tot slot neemt de efficiënte van de afscheider toe terwijl er minder onderhoud benodigd is.

Zandwassers
Met onze in-house ontworpen zandwassers zorgen we ervoor dat het zand dat op zee wordt gestort, voldoet aan de geldende milieurichtlijnen en beperken we de kosten van de onshoreverwerking.

De zandwassers verwijderen de olie uit het zand totdat het oliegehalte maximaal 1% bedraagt. Vervolgens mag het zand in zee worden gestort. Met behulp van volumetrische analyses kan de hoeveelheid afval nauwkeurig worden gemeten en kan de juiste hoeveelheid chemicaliën worden bepaald die via de aanzuigleiding wordt ingespoten.
In situaties waar het zand niet in zee mag worden gestort, gebruikt Stork milieuvriendelijke systemen. Het zand wordt dan offshore verwijderd en gereinigd en vervolgens in bakken gestort. Dit zorgt ervoor dat de kosten voor onshoreverwerking worden beperkt.

Thermografische inspecties
Stork voert inspecties uit met behulp van thermische beeldvormingstechnologie. Op basis van de waargenomen infrarood- of hittestraling kan Stork zandophopingen in afscheiders en blokkades of stromingsbeperkingen identificeren. Uiteindelijk worden de resultaten, inclusief aanbevelingen en oplossingen, verwerkt in een inspectierapport. Zodra het ontzandingsproces is afgerond, wordt de effectiviteit van de ontzanding gecontroleerd.

Onze toegevoegde waarde

Lagere kosten

Een kostbare stillegging van productie is niet meer nodig, naast het vereenvoudigen van de onderhoudseisen van de afscheider.

Ongestoorde productie

Het systeem verwijdert, reinigt en loost zand terug in zee op een veilige en efficiënte manier, zonder de productie te verstoren.

Veilige oplossing

Verlaagt het risico voor personeel doordat zij niet in kleine ruimtes hoeven te opereren of gevaarlijke stoffen hoeven te hanteren.

Milieuvriendelijk

Opgevangen zand wordt schoon, conform de strengste milieueisen, terug in zee gestort waarmee ook de hoge kosten van onshore reiniging worden voorkomen.

Sand Management Services