Drones

Drones

PressPlay

Breed scala aan drones beschikbaar die kosten verlagen en veiligheid verhogen

Voor het uitvoeren van werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen, maakt Stork gebruik van drones. Deze verbeteren de veiligheid en besparen tijd en geld. In de volgende sectoren worden Drones bijvoorbeeld al toegepast: olie- & gasindustrie, mijnbouw, nutsbedrijven, infrastructuur,  bouw, landmeting enzovoort.

Onze toegevoegde waarde:

  • We verkleinen de risico's door het werken op hoogte te beperken of zelfs volledig weg te nemen.
  • Onze drones opereren in omgevingen die voor personen onveilig zijn (bijv. in giftige, hete, koude of kleine ruimtes).
  • We kunnen de projectkosten significant verlagen door alternatieve toegangsmethoden (zoals steigers of rope access) overbodig te maken.
  • Onze drones verhogen de projectefficiëntie, -productiviteit en winstgevendheid.

Stork zet drones op de volgende gebieden in:

  • Overzichtsinspecties van grondverzet en bouw
  • Inspecties van flaretips en ontluchtingsopeningen
  • Inspecties van de onderzijde van platforms, bruggen en viaducten
  • Interne inspecties van ketels
  • 3D-mapping van installaties
  • 3D-mapping van tankvervormingen

Downloads

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden van drones

Contact