Power Services - Overzicht veiligheids prestaties - oktober 2016

Met trots delen we mee dat TMC Sneek erin geslaagd is de mijlpaal te bereiken van een jaar zonder registreerbare incidenten. Deze prestatie werd al eerder dit jaar geleverd door TMS Almere

WELKE VEILIGHEIDSRISICO’S ZIJN ER?

Er is een hoog potenieel Bijna-ongeval gebeurd bij een Klant. Een collega was bezig met het verlagen van een pijp met behulp van een hijsbalk en een trolley, waarbij de trolley 38m naar beneden door de barrières op de grond viel. Gelukkig raakte niemand gewond.

Een onderzoek zal moeten uitwijzen of de gebruikte trolley breder was dan de barrières van de hijsbalk.

WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?

STOP WORK AUTHORITY

Binnenkort ontvangt u een kaart, getekend door onze SVP, als ondersteuning in het (indien nodig) stopzetten van onveilig werk.

Als u onveilige werkzaamheden heeft stopgezet en de kwestie kan niet direct worden opgelost, dan dienen de werkzaamheden te worden stilgelegd totdat een passende oplossing is gerealiseerd. Indien de meningen verdeeld zijn wat betreft de juistheid van het stopzetten van de werkzaamheden, dan kunt u deze kaart tonen.

WAT KUNT U DOEN?

Alle Stork Power Services, contractors en werknemers hebben de bevoegdheid om iedere taak of werkzaamheden stop te zetten in het geval van vragen of bezorgdheid wat betreft de controle van HSSEQ risico.

Werkzaamheden zullen pas hervat worden indien alle kwesties en zorgen afdoende zijn behandeld.

Indien een werknemer in aanraking komt met een onveilige situatie, actie, fout, vergissing, of onbegrip welke zou kunnen resulteren in een ongewenst incident en ervoor kiest zijn/haar bevoegdheid uit te oefenen om de werkzaamheden stop te zetten, worden de volgende stappen genomen:

  • Informeer onmiddellijk iedere persoon die direct gevaar loopt
  • Informeer zo snel mogelijk de supervisor
  • Stop de werkzaamheden, breng de personen buiten de gevarenzone
  • Alle partijen dienen het stopzetten van de werkzaamheden te bespreken en hierover een akkoord te bereiken
  • Positieve feedback dient te worden gegeven aan de melder en de betrokken werknemers wat betreft de uitkomst van het stopzetten van de werkzaamheden.

Downloads

pdfGlobal "Safety Soundbite" - October 20162 MBDownload
pdf(NL) Power Services - Overzicht veiligheids prestaties - oktober 20162 MBDownload
pdfGlobal incident summary - October 201648 KBDownload
pdf(NL) EQIN - Overzicht veiligheids prestaties - oktober 2016708 KBDownload
pdf(DE) Power Services - Zusammenfassung Zum Thema sicherheit- oktober 20162 MBDownload
pdf(ENG) Power Services - Safety Summary - October 20162 MBDownload
pdf(NL) Power Services - Overzicht veiligheids prestaties - oktober 20162 MBDownload
pdf(ENG) UK & Africa - Safety Summary - October 20163 MBDownload
Share this article

Contact us

Send us an email: