Stork

Infra & water

Geïntegreerde services om civiele en waterinfrastructuur in alle fasen van hun levenscyclus optimaal te laten functioneren.

Asset performance

Mobiliteit en een goede infrastructuur zijn onlosmakelijk verbonden met economische vooruitgang. Voor civiele infrastructuur zoals wegen, bruggen, tunnels, sluizen en dammen staan een vlotte doorgang van land- en scheepvaartverkeer, veilige verbindingen, goede communicatie en duidelijke verkeerssituaties voorop. Adequate werking en onderhoud van waterinfrastructuur, gecombineerd met geavanceerde gegevens- en modelleringstools, kan de betrouwbaarheid en uptime van de infrastructuur optimaliseren.

De gevolgen van ontoereikende infrastructuur kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor bijna elk individu, elke economie en elk bedrijf over de hele wereld.

Services voor de volledige levenscyclus

Met tientallen jaren werkervaring in de civiele en de waterinfrastructuur begrijpen wij jouw uitdagingen.

Ons producten- en serviceaanbod bestrijkt de volledige levenscyclus van assets, van constructie en modificaties tot onderhoud, en varieert van praktische werkzaamheden op locatie of gespecialiseerd werk in onze eigen operationele centra tot aan hoogwaardige consultancydiensten.

Wij kunnen je helpen de juiste strategie en roadmap op te stellen, en vervolgens goedgekeurde werkzaamheden te beheren en uit te voeren, zodat je jouw bedrijfsdoelstellingen kunt bereiken.

Hoe wij het verschil maken!

One-stop-shop

Of het nu gaat om advies, management of daadwerkelijke uitvoering, wij kunnen je ondersteunen om jouw bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Geïntegreerd

Door bij de uitvoering de verschillende disciplines te integreren, kunnen we het aantal partijen minimaliseren en hiermee risico's en uitvoeringskosten verlagen.

Veiligheid

Onze veiligheidsprestaties zijn een referentie in de sector

Vakmanschap Voortbouwend op meer dan 150 jaar O&M-kennis kunnen wij jouw assets optimaal laten presteren.
Innovatie Wij blijven zoeken naar nieuwe oplossingen om de kosten te drukken, de veiligheid te verhogen, de carbon footprint te verkleinen en een snellere uitvoering mogelijk te maken.
Referentievideo: renovatie Burg. Petersluis Bergen op Zoom
Referentievideo: renovatie sluis Waalwijk - Istimewa Elektro
Referentievideo: uitbreiding capaciteit 2 gemalen in Groningen
Referentievideo: bediening op afstand bruggen en sluizen

Wilt u meer weten over onze diensten?

Neem contact met ons op!

Onze experts nemen de tijd om jouw uitdagingen te bespreken en je te helpen slimme beslissingen te nemen die het beste aansluiten bij jouw behoeften.