Stork

Mijnbouw & metaal-productie

Geïntegreerde diensten om mijnbouw- en metaalproductie-installaties optimaal te laten draaien, in alle fasen van hun levenscyclus.

Asset performance

De volatiele vraag naar grondstoffen heeft zijn weerslag op de wereldwijde metaal- en mijnbouwsector. Omdat ze worden overheerst door de verouderende assets, zijn onze klanten daarom gefocused op het verlengen van de levensduur van hun faciliteiten.

De mijnbouw moet daarom het komende jaar rekening houden met aanzienlijke uitdagingen, zoals de dringende noodzaak om de gevolgen van onderinvestering in het verleden aan te pakken, de efficiëntie te optimaliseren en de druk om de koolstofemissies te verminderen.

Vanwege de stijgende aardgas- en elektriciteitsprijzen en mogelijke beperkingen op de aardgasvoorziening zullen de metaalproductiefaciliteiten ook hun decarbonisatiestrategieën moeten heroverwegen.

Services voor de volledige levenscyclus

Met tientallen jaren werkervaring in mijnbouw- en metaalproductiefabrieken over de hele wereld, begrijpen wij uw uitdagingen.

Ons producten- en dienstenaanbod omvat de volledige levenscyclus van de asset; van constructie, onderhoud en turnarounds tot ontmanteling, en varieert van praktische werkzaamheden ter plaatse of gespecialiseerd werk in onze eigen operationele centra, tot hoogwaardige adviesdiensten.

Wij kunnen u helpen de juiste strategie en routekaart vast te stellen en vervolgens goedgekeurde werkgebieden te beheren en uit te voeren, zodat u uw bedrijfsdoelstellingen kunt bereiken.

Hoe wij het verschil maken!

One-stop-shop

Of het nu gaat om advies, management of daadwerkelijke uitvoering, wij kunnen je ondersteunen om jouw bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Geïntegreerd

Door bij de uitvoering de verschillende disciplines te integreren, kunnen we het aantal partijen minimaliseren en hiermee risico's en uitvoeringskosten verlagen.

Veiligheid

Onze veiligheidsprestaties zijn een referentie in de sector

Vakmanschap Voortbouwend op meer dan 150 jaar O&M-kennis kunnen wij uw assets optimaal laten presteren.
Innovatie Wij blijven zoeken naar nieuwe oplossingen om de kosten te drukken, de veiligheid te verhogen, de carbon footprint te verkleinen en een snellere uitvoering mogelijk te maken.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Neem contact met ons op!

Onze experts nemen de tijd om uw uitdagingen te bespreken en u te helpen slimme beslissingen te nemen die het beste aansluiten bij uw behoeften.