Stork

Energie

Geïntegreerde service om energiecentrales in alle fasen van hun levenscyclus optimaal te laten presteren.

Asset performance

De wereldwijde energieopwekkingsindustrie is een sector in verandering. De energietransitie dwingt bedrijven om hun efficiëntie te verhogen en hun impact op het milieu te verminderen. Terwijl eigenaars van activa een zorgvuldig evenwicht zoeken tussen koolstofhoudende bronnen en hernieuwbare energie, blijft een betrouwbare energievoorziening van vitaal belang om industrieën, regio's en economieën te ondersteunen. Vermindering van downtime en optimalisatie van assets zijn belangrijke factoren bij de productie van elektriciteit, warmte, stoom en andere vormen van (proces)energie.

Services voor de volledige levenscyclus

Met tientallen jaren werkervaring in nucleaire, kolengestookte, dieselgestookte, gasgestookte en hernieuwbare energiecentrales (waaronder waterkrachtcentrales geothermische, zonne-, wind- en getijdencentrales), begrijpen wij uw uitdagingen. Ons spectrum van producten en diensten bestrijkt de volledige levenscyclus van de asset, van constructie, onderhoud en turnarounds tot ontmanteling, en varieert van praktische werkzaamheden ter plaatse of gespecialiseerd werk in onze eigen operationele centra, tot hoogwaardige adviesdiensten.

Wij kunnen u helpen de juiste strategie en routekaart uit te stippelen, en vervolgens goedgekeurde werkgebieden te beheren en uit te voeren, zodat u uw bedrijfsdoelstellingen kunt bereiken.

Hoe wij het verschil maken!

One-stop-shop

Of het nu gaat om advies, management of daadwerkelijke uitvoering, wij kunnen je ondersteunen om jouw bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Geïntegreerd

Door bij de uitvoering de verschillende disciplines te integreren, kunnen we het aantal partijen minimaliseren en hiermee risico's en uitvoeringskosten verlagen.

Veiligheid

Onze veiligheidsprestaties zijn een referentie in de sector

Vakmanschap Voortbouwend op meer dan 150 jaar O&M-kennis kunnen wij uw assets optimaal laten presteren.
Innovatie Wij blijven zoeken naar nieuwe oplossingen om de kosten te drukken, de veiligheid te verhogen, de carbon footprint te verkleinen en een snellere uitvoering mogelijk te maken.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Neem contact met ons op!

Onze experts nemen de tijd om uw uitdagingen te bespreken en u te helpen slimme beslissingen te nemen die het beste aansluiten bij uw behoeften.