Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Het AOD-systeem werkt volgens een proces dat bestaat uit verschillende, belangrijke fasen. Ten eerste voert Stork tijdens het productieproces een inspectieonderzoek uit, gebruikmakend van thermische beeldvormingscamera's, om te zien waar het zand zich binnen de werkende afscheider heeft opgehoopt. Vervolgens injecteert een straalmachine onder hoge druk grote hoeveelheden water in de afscheider om het vastzittende zand los te schudden en vloeibaar te maken. 

De suspensie van zand wordt verwijderd en naar een Solids Separation Package (afscheidingsunit voor vaste stoffen) geleid, waar het met een grof filter wordt gefilterd en de druk wordt verlaagd naar 4,5 Bar. Vervolgens worden de vaste stoffen uit het water gescheiden met behulp van een ronddraaiend filter ('Spin Filter') en een hydrocycloonvat.

Het ronddraaiende filter verwijdert vaste stoffen met een grotere dichtheid, die vervolgens terechtkomen in de zandwasser. Het resterende materiaal met een lagere dichtheid wordt opnieuw onder druk gebracht en in het hydrocycloonvat gebracht waar nog meer vaste stoffen worden verwijderd.

Al het verwijderde zand wordt verzameld in de zandwasser, waar het wordt gewassen met behulp van een oplosmiddel en mechanische schudbewegingen tot het minder dan 1% olie bevat. Nadat deze bewerking is voltooid, is het zand schoon en kan het zonder nadelige gevolgen voor het milieu veilig overboord worden gestort.

Het AOD-systeem zorgt ervoor dat het zand dat op zee wordt gestort, voldoet aan de geldende milieurichtlijnen en dat we de kosten van de onshore-verwerking van vervuild materiaal beperken. Achtergebleven olieresten worden uit vaste stoffen verwijderd totdat deze nog slechts minder dan 1% olie bevatten, vóórdat de gewonnen afgescheiden vaste stoffen overboord worden gestort. Dit spaart kosten uit voor onshore reiniging.


Het team werkte veilig, efficiënt en professioneel. Zowel de samenwerking onderling  als met anderen was prima. Met name de supervisor was duidelijk erg betrokken en deskundig in zijn vak, en hij is de spil geweest bij het opvoeren van de reinigingscapaciteit van de zandwasser.


Contact