Boehringer Ingelheim Capaciteitsuitbreiding Utilities

UITDAGING

Voor de productie van een nieuw vaccin was een capaciteitsuitbreiding nodig van de clean utilities. Boehringer Ingelheim had hiervoor een tweetal package units nodig voor de aanmaak van Purified Water (PUW), Water for Injection (WFI) en Clean Steam (CS). Deze units moesten in het bestaande productiegebouw geplaatst worden, aansloten worden op de diverse utilities en beschikbaar gemaakt worden in de diverse productie ruimtes in het gebouw. De grootste uitdaging was het korte tijdsbestek waarin het werk uitgevoerd moest worden. Zes maanden na de opdracht moest de gehele installatie gereed zijn voor productie, waarbij een groot deel van de productie lange tijd in bedrijf moest blijven.

OPLOSSING

Stork was hoofdaannemer voor dit project en verantwoordelijk voor het gehele traject van ontwerp tot oplevering voor zowel de mechanical als de E&I scope.

Het ontwerp van de gevraagde installatie is volgens het V-model uitgevoerd. Via deze werkwijze wordt in elke stap van het project het resultaat geverifieerd tegen wat gespecificeerd is. De grote uitdaging zat in het feit dat het om een bestaand gebouw ging met beperkte ruimte voor de nieuwe installatie. Daarnaast moest het leidingwerk dwars door de reeds volle technische ruimtes geleid worden. Bij dit alles is rekenigen gehouden met alle technische eisen aan deze kritische utilities. De besturing van de WFI distributielus en de diverse gebruikerspunten zijn volledig in huis geautomatiseerd conform GAMP 5 standaard om te kunnen voldoen aan alle eisen omtrent productveiligheid en traceerbaarheid.

In de uitvoering is gestart met het aanpassen van een aantal bestaande opslag en utility ruimtes om plaats te maken voor de nieuwe skids en tanks. Tegelijkertijd is een start gemaakt met het aanleggen van het leidingwerk door het gebouw. Aangezien de productie doorliep tijdens de constructiefase is door continue overleg tussen productieplanning en projectleiding het aantal noodzakelijke onderbrekingen tot een minimum gereduceerd. 100% van de orbitale lassen is uitwendig visueel geïnspecteerd en inwendig op defecten en verkleuring gecontroleerd door middel van video endoscopie apparatuur. Om aantoonbaar te kunnen maken dat de installatie daadwerkelijk was gebouwd zoals gespeci ceerd was, is zeer veel aandacht besteed aan het documenteren van de gebruikte materialen, het laswerk, de uitgevoerde testen, het reinigingswerk en de inspecties, kalibraties en validaties.

TOEGEPASTE INNOVATIES

Energie besparing

Door de circulatiepompen met frequentieregelaars en de drukregelklep regelbaar te maken kan het systeem in de stand-by periode teruggeregeld worden. Wanneer een gebruikerspunt WFI aanvraagt wordt het systeem opgetoerd zodat de toevoerdruk naar de gebruiker aan de specifcaties voldoet.

Sterilisatie

Door het systeem op overdruk te houden met WFI in de leidingen wordt het kookpunt van water omhoog gebracht en kan het door middel van extra verhitting tot boven de vereiste 121°C worden gebracht. Het systeem wordt na het behalen van de vereiste tijd bij sterilisatietemperatuur actief teruggekoeld naar de normale bedrijfstemperatuur van 85°C. Hierdoor is het mogelijk om ruim binnen de door de klant gewenste 6 uur het systeem te steriliseren en weer beschikbaar te hebben voor productie.

Isolatie

Omdat de productieruimtes in regiem moeten blijven tijdens de constructiefase, is het gebruik van steenwol uit den boze. Tevens komen de hoekjes, randjes en schroe es van de gangbare beplating de reiniging van de ruimtes niet ten goede. Door gebruik te maken van een speciaal voor deze toepassing ontwikkelde laag gesloten cel foam , is een veilige, energiezuinige en reinigbare afwerking gegarandeerd.

RESULTAAT

De utility installaties van Boehringer Ingelheim zijn klaar voor de productie van het nieuwe vaccin. Het WFI distributienet voldoet aan alle GMP-eisen, is turnkey op tijd en binnen budget opgeleverd. De installatie heeft een 100% beschikbaarheid: geen onderbrekingen buiten regulier onderhoud.

“Het belangrijkste binnen een project is hoe omgegaan wordt met onverwachte problemen. Dit heeft Stork uitstekend aangepakt.”

Gaby Paauw, Project Manager, Boehringer Ingelheim Animal Health BV


KLANT PROFIEL

Boehringer Ingelheim is een wereldwijd, onderzoeksgedreven farmaceutisch bedrijf. Vanuit het hoofdkantoor in het Duitse Ingelheim is het bedrijf wereldwijd actief, met 145 dochterondernemingen, 47.500 werknemers en een omzet van €15 mrd. Op de locatie in Weesp is de productie gericht op medicijnen voor dieren.

Downloads

pdf STO_894_boehringer_referentie 3 MB Download
Share this article