NAM - Uitbreiding ondergrondse gasopslag Norg

UITDAGING VAN DE KLANT

Nederland moet warm blijven. Omdat de druk in het Groninger gasveld lager wordt, is dit aanbod onvoldoende om de piek in de vraag in de winter op te vangen. Bovendien wordt de productie van het gasveld teruggeschroefd. Ondergrondse bulkopslag van gas, in poreus gesteente, biedt uitkomst waarmee NAM de continuïteit van gaslevering kan garanderen. In de zomer wordt geproduceerd gas daar opgeslagen voor gebruik in de winter. Ook kan de opslag gebruikt worden voor geïmporteerd gas uit andere landen.

In Norg bevindt zich een dergelijke grote opslaglocatie. Om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen, zijn zowel de opslagcapaciteit als het productievolume van de locatie Norg vergroot. De opslagcapaciteit is vergroot van 4 naar 7 miljard m3 en het productievolume van 48 miljoen m3 /24 uur naar 76 miljoen m3 /24uur. Een majeure operatie, die op tijd klaar moet zijn om gas te kunnen leveren in de winter.

OPLOSSING VAN STORK EN GELEVERDE SERVICE

Stork was als constructiepartner binnen het GLT-PLUS consortium verantwoordelijk voor de integrale uitvoering en het constructiemanagement van het vergroten van de totale bovengrondse installatie. Nieuwe installatiedelen, zoals een compressor, separatoren en koelers, zijn geïntegreerd en knelpunten in de huidige installatie zijn weggenomen (debottlenecking). Het project is uitgevoerd in een brown eld omgeving met een grote shutdown voor alle omsluitingen. Op het hoogtepunt, tijdens de shutdownperiode, werkten 1.200 man onder regie van Stork in triple shifts per dag aan deze expansie. Ook de aansturing van alle subcontractors behoorde tot de verantwoordelijkheid van Stork. NAM was verantwoordelijk voor het boren van de nieuwe putten voor uitbreiding van de opslag.

De kern van de activiteiten moest uitgevoerd worden gedurende een 110 dagen durende shutdown. Gedurende deze periode is de gehele installatie uit bedrijf genomen, gereinigd en volledig overgedragen aan GLT-PLUS, waarmee GLT-PLUS ook verantwoordelijk werd voor het werkvergunningssysteem. In het project is het volledige besturingssysteem (DCS van Yokogawa) van het complex vervangen door de E&I specialisten van Stork in samenwerking met Yokogawa engineers. Tijdens de brown eld periode werd, onder dezelfde aansturing, ook het doorlopend onderhoud uitgevoerd.

RESULTATEN VOOR DE KLANT

Op de afgesproken datum is de installatie vlekkeloos opgeleverd en functioneert deze zonder problemen. De continuïteit van gaslevering is verzekerd en de installatie schakelt en levert probleemloos, afhankelijk van de vraag. Bovendien heeft NAM met het nieuwe DCS systeem de beschikking over vele nieuwe functionaliteiten, zoals optimale detectie van  re & gas. De hogere automatiseringsgraad maakt het mogelijk dat bijna de gehele installatie onbemand kan worden aangestuurd; dit is, bij wijze van spreken, op afstand mogelijk. Het Norg expansie project is door Shell aangemerkt als ‘Flagship project 2014/2015’ binnen Shell.

TECHNISCHE GEGEVENS

Regio Industrial Services Continental Europe
Business Lines Electrical & Instrumentation, Mechanical & Piping services
Uitvoeringsperiode 2011-2015
Contact bij Stork P. van der Ree
Manuren 1,4 miljoen site uren; basis 300 FTE - piek 1.200 FTE

 


GLT-PLUS CONSORTIUM

De samenwerking tussen NAM en het GLT-PLUS consortium, bestaande uit Siemens, Jacobs, Yokogawa en Stork, is de basis van het succes van Norg. De samenwerking wordt gekenmerkt door een integrale aansturing over het gehele consortium, het vooraf vastleggen van eenduidige doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, tijdigheid, veiligheid en budget, en door korte en open communicatielijnen. Zo realiseren NAM en GLT-PLUS samen, als lerende organisaties, de uitgangspunten “ rst-time-right” en een “ awless start-up”.

DE KLANT

De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) houdt zich sinds 1947 bezig met de opsporing en winning van aardgas en aardolie uit Nederlandse bodem; zowel op land als op zee. Bij al deze werkzaamheden staan veiligheid en duurzaamheid voorop. NAM concentreert zich enerzijds op het onderhouden van bestaande locaties en het optimaal benutten van de bestaande velden. Anderzijds worden er jaarlijks nog nieuwe olieen gasvelden in gebruik genomen. Nieuwe techniek, lagere kosten en slim gebruik van bestaande infrastructuur maken dit mogelijk.

Downloads

pdf Referentie_Uitbreiding_Ondergrondse_Gasopslag_Norg 4 MB Download
Share this article