RWE - Werne; Duitsland

RWE - Werne - Duitsland

Overname activiteiten van RDF-verwerkingsinstallatie (uit afval gewonnen brandstof)

Verzoek      
  • Kwaliteitsbewaking voor afvalmaterialen met hoge energiedichtheid uit de verwerking en productoverslag
  • Controle en bewaking van de installatie
  • Troubleshooting
Uitvoering
  • Gekwalificeerde technici
  • Ploegendienst (3 ploegen)
  • Documentatie van de werkzaamheden (onderhoudsschema, logboek)
  • Coördinatie van de interface naar de energiecentrale
Voordeel
  • De bedrijfsactiviteiten van klanten worden op lange termijn uitbesteed - overname van alle activiteiten die niet tot de kernactiviteiten behoren.

 

Share this article