Polimeri Europe - Retrofitten HD Reactorlijn 2

Polimeri Europe - Retrofitten HD Reactorlijn 2

Polimeri Europe: Retrofitten HD Reactorlijn 2

Polimeri’s productielijn 2 moest worden stilgelegd voor een retrofit-project. Dat project bestond uit de ontmanteling van de HDreactor. Het werk moest op tijd en binnen het budget worden opgeleverd. Kortom, de uitdaging was om het hele project op te leveren zonder afbreuk te doen aan de veiligheid of kwaliteit. De pijpleidingen zijn de ‘aders’ van de installatie en vormen daarom een cruciaal onderdeel van de gehele installatie. De afdeling onderhoud van Polimeri zocht een aannemer die in staat was om een ingewikkeld pijpleidingproject in zeer korte tijd af te ronden.

Download PDF-versie

Share this article