Sea Invest tankterminal

Sea Invest tankterminal

Sea Invest tankterminal

Stork kreeg de opdracht om het complete pijpleidingnetwerk te prefabriceren voor een nieuwe tankterminal met havenhoofd aan kaai 510 in de haven van Antwerpen. Het gehele project was opgebouwd volgens een zeer strikte planning. De klant wilde producten van hoogwaardige kwaliteit volgens PED-categorie 1 en 2 en eiste daarnaast volledige herleidbaarheid. Bovendien was er op locatie slechts weinig ruimte beschikbaar voor de installatie en andere werkzaamheden, zodat de werkzaamheden op locatie tot een minimum moesten worden beperkt. Daarom moest de hoeveelheid werkzaamheden op locatie tot een minimum worden beperkt.

Download PDF-versie

Share this article