Blog

Blog

Blog Categorieën

Data Relevantie – Cruciaal in Asset Performance Management
19 June 2017

Data Relevantie – Cruciaal in Asset Performance Management

Kwaliteit van data is een lastig begrip. Vooral als er meerdere gebruikers van dezelfde data zijn. En het wordt nog lastiger als elk van de gebruikers andere doelen wil bereiken met de data.


Van reactief naar gepland onderhoud – ervaringen uit de praktijk
19 June 2017

Van reactief naar gepland onderhoud – ervaringen uit de praktijk

De afgelopen jaren ben ik bij diverse bedrijven werkzaam geweest die, na jarenlang reactief onderhoud uitgevoerd te hebben, de stap wilden maken naar het uitvoeren van onderhoud op gepland niveau. In deze blog deel ik graag enkele ervaringen uit deze veranderingstrajecten.


Een onderbouwd onderhoudsconcept in zes stappen
10 July 2017

Een onderbouwd onderhoudsconcept in zes stappen

In mijn werk kom ik veel in aanraking met klanten die het gevoel hebben dat het onderhoud beter en vooral ook goedkoper kan. Daarnaast zijn er klanten die het allemaal wel best vinden en onderhoud meer als een noodzakelijk kwaad zien. In deze blog leg ik uit wat het nut en de noodzaak is van het hebben van een onderbouwd onderhoudsconcept en hoe dat kan worden beheerd.


Hoe kies ik de ‘best-fit’ CMMS software?
31 July 2017

Hoe kies ik de ‘best-fit’ CMMS software?

Het selecteren van een Computerized Maintenance Management System (CMMS) of een Enterprise Asset Management (EAM) ondersteunend systeem is één van de meest uitdagende projecten voor een onderhoudsorganisatie en/of operationele organisatie.


‘Ageing’ en BRZO – meer dan alleen de hardware!
19 September 2017

‘Ageing’ en BRZO – meer dan alleen de hardware!

Het grootste deel van de installaties in de (petro)chemische industrie in Nederland is al vele jaren in bedrijf. Er is dus sprake van veel relatief oude - ‘ageing’ - installaties, wat zonder goede beheersing een verhoogd risico kan geven op het ontstaan van ongevallen.


Stork reikt haar REACH awards uit
29 September 2017

Stork reikt haar REACH awards uit

Op woensdag 27 september vierde Stork wereldwijd de REACH Beyond Zero Annual Awards. Tijdens een feestelijke award-uitreiking in Rotterdam werden de Europese winnaars van de vijf categorieën bekend gemaakt. We vierden dit samen met alle finalisten, hun directe collega's en een groot aantal klanten.


Synergie tussen Reliability Centered Maintenance en Root Cause Analysis
30 October 2017

Synergie tussen Reliability Centered Maintenance en Root Cause Analysis

Wat zou u liever willen doen: Voorkomen of Genezen? Voorkomen dat equipment faalt, is een goede zaak. Maar we kunnen niet alles voorspellen. En soms is het helaas zo dat alle preventieve maatregelen toch niet werken. Zou u in die situaties niet antwoorden: “Genezen!”?


Scrum in de Industrie - Let’s Play Ball!
17 November 2017

Scrum in de Industrie - Let’s Play Ball!

Is scrum alleen geschikt voor IT projecten? Onze ervaring is dat ook in de industrie betere resultaten te halen zijn met deze manier van samenwerken.


Duurzaamheid is business
24 November 2017

Duurzaamheid is business

Duurzaam ondernemen is een must voor het bedrijfsleven. Uit de Nationale Duurzaamheidsmonitor 2015, blijkt dat 86 procent van de ondervraagde bedrijven van mening is dat een onderneming de plicht heeft om goed na te denken over de impact op het milieu en de samenleving.


Van Service Provider naar Asset Manager
08 December 2017

Van Service Provider naar Asset Manager

In 2016 heeft Istimewa de hulp ingeroepen van Stork Asset Management Consultancy om hen verder te professionaliseren op het vlak van asset management. De consultants van Stork Asset Management Consultancy helpen bij het ontwikkelen van een andere manier van kijken en werken.