Life-saving rules

Life-saving rules

Safer Together life-saving rules

De Life-Saving Rules zijn opgesteld om onze mensen te beschermen. We hebben de activiteiten beoordeeld die ons de meeste schade hebben toegebracht en daar de Life-Saving Rules voor opgesteld om toekomstig letsel te helpen voorkomen.

De regels geven een indicatie van onze risicovolle activiteiten en verschaffen een kader en richtlijnen voor een veilige manier van werken.

Bekijk de video en lees de informatie hieronder.

veelgestelde vragen

 • 1. Wat zijn de Life-saving rules en hoeveel zijn er?

  De Life-saving rules zijn opgesteld om onze mensen te beschermen tijdens het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden. Er zijn 10 verschillende Life-saving rules en deze hebben betrekking op de volgende activiteiten: werken in besloten ruimtes, rijden, werken met elektriciteit, gebruik van materieel en apparatuur, graafwerkzaamheden, veiligstellen van installaties, hijswerkzaamheden, handmatig tillen en verplaatsen, veilige werkmethoden en werken op hoogte.


 • 2. Waarom zijn de Life-saving rules belangrijk?

  De Life-saving rules zijn opgesteld om onze mensen te beschermen en om een gezamenlijke veiligheidscultuur te krijgen. De regels geven een indicatie van onze risicovolle activiteiten en verschaffen een kader en richtlijnen voor een veilige manier van werken.


 • 3. Waar zijn de Life-saving rules op gebaseerd?

  De Life-saving rules zijn gebaseerd op analyses van veiligheidsincidenten die in de afgelopen jaren bij Stork zijn voorgevallen. We hebben de activiteiten die ons de meeste schade hebben toegebracht beoordeeld en daar de Life-saving rules voor opgesteld om toekomstig letsel te helpen voorkomen. De Life-saving rules sluiten aan op het ‘Life Critical’ initiatief van Fluor, een van de meest belangrijke onderdelen van Fluor’s HSE Management System.


 • 4. Werkzaamheden. Moet ik me wel nog steeds aan de regels houden?

  Alle Life-saving rules moeten in acht worden genomen indien en wanneer de betreffende activiteit wordt uitgevoerd. Alhoewel sommige regels misschien nu niet van toepassing zijn op je huidige werkzaamheden, krijg je toch training in alle regels.


 • 5. Wanneer worden de Life-saving rules geïntroduceerd?

  De Life-saving rules worden in januari 2017 geïntroduceerd.


 • 6. Hoe worden de Life-saving rules bij Stork ingevoerd?

  De Life-saving rules worden op de locaties ingevoerd via de HSE communicatiekanalen. Alle medewerkers van Stork zullen een training volgen.


 • 7. Wat zijn de gevolgen als ik me niet houd aan de Life-saving rules?

  De Life-saving rules zijn opgesteld om jou en je collega's te beschermen. Wij verwachten dan ook dat deze regels te allen tijde worden opgevolgd. Bij het niet naleven van deze Life-saving rules worden passende disciplinaire maatregelen genomen.


 • 8. Er zijn reeds bestaande processen en procedures van kracht voor activiteiten die onder de Life-saving rules vallen, zoals werken op hoogte. Aan welke voorschriften moet ik me nu houden?

  Naast de Life-saving rules dien jij je ook te houden aan alle lokale, site-, corporate- en klantgerelateerde veiligheidsregels. De Stork Life-saving rules zijn niet in strijd met deze regels.


 • 9. Onze klant heeft andere Life-saving rules op de locatie waar ik werk. Aan welke regels moet ik me houden?

  Je moet alle veiligheidsregels opvolgen die gelden voor de locatie waar je werkt. De HSE-afdeling is verantwoordelijk voor het afstemmen van de regels.


 • 10. Ik werk op kantoor. Zijn de Life-saving rules ook op mij van toepassing?

  De Life-saving rules zijn van toepassing op iedereen die voor Stork werkt, rechtstreeks of als (sub)contractor, op het terrein of de locaties van Stork en/of die van de klant.


 • 11. Krijg ik training over de Life-saving rules? Zo ja, wanneer?

  Ja, alle medewerkers krijgen voor het einde van 2017 training in de Life-saving rules. Jouw lokale HSE-vertegenwoordiger zal je meer informatie verschaffen over het trainingsschema voor jouw locatie.


 • 12. Bij ons zijn nu de Safer Together “operating rules” en huisregels van kracht. Wat gebeurt daarmee?

  De tien Life-saving rules vervangen de bestaande REACH Beyond Zero “operating rules”. De huisregels op locatie blijven van kracht.


Downloads