Onze HSE Toekomst

press play

Stork streeft ernaar marktleider te worden op het gebied van HSE.
REACH Beyond Zero helpt ons dit doel te bereiken.

REACH Beyond Zero is onze visie op HSE. We willen alle werknemers van Stork activeren en motiveren om zichzelf uit te dagen, met het oog op verbetering van onze HSE-cultuur en prestaties. Daarmee gaan we verder dan alleen het reduceren van incidenten. Door te opereren als één team en met gedeelde waarden op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit, kan onze veiligheidscultuur een ware transformatie ondergaan.

REACH Beyond Zero oefent invloed uit op de denkwijze, geeft sturing aan de organisatie en stimuleert individuele actie voor positieve en duurzame veranderingen bij Stork.

REACH Beyond Zero helpt daarnaast de HSE-prestaties van onze klanten te verbeteren door:

  • aansluiting te zoeken bij hun HSE-cultuur en hier een positieve invloed op uit te oefenen,
  • HSE-prestaties te verbeteren bij werkzaamheden aan hun assets,
  • transparante HSE-rapportages te bieden,
  • door informatie te delen en door 'lessons learned', best practices en waarschuwingen uit te wisselen,
  • onderlinge discussies en kennisdeling te stimuleren.

Drie hoofdcomponenten

Merk

REACH Beyond Zero is een merknaam die alle communicatie en activiteiten samenbrengt om zichtbaarheid te verhogen en om het programma versterken.

Programma

REACH Beyond Zero is een driejarig stappenplan met een meetbaar activiteitenprogramma om al ons personeel, op elk niveau en in elke locatie, actief bij de doelen te betrekken.

Gedrag

In lijn met de Stork Kernwaarden zijn er vijf kerngedragingen opgesteld die de basis zijn van hoe wij ons werk uitvoeren, iedere dag en overal: Werk als 1 team, Neem je verantwoordelijkheid, Leer van ervaringen, Toon voorbeeldgedrag en Vier successen.

Onze HSE Toekomst