Toolkit

Toolkit

Hier vindt u de toolkit van REACH Beyond Zero. Dit zijn in feite de standaarditems die u kunt gebruiken om REACH Beyond Zero te promoten en om u aan de huisregels en voorgeschreven werkwijzen te houden.

Als u hierover vragen heeft, neem dan contact op met:

Nicola Taylor, REACH Beyond Zero Communications
nicola.taylor@stork.com | 0044 (0) 1224 302114


Bewustwording – REACH Beyond Zero promoten

Instructieborden
Logo’s
Presentatie-template
Posters / pull-up banners

Voorlichting – HSE-regels en -hulpmiddelen

Boekje over Hand-Arm Vibratie
Huisregels
Just culture
Last-minute risicoanalyse
Lessons learned
Maandelijkse reviews
Regels tijdens werkzaamheden
Meldingskaarten REACH Beyond Zero
Veiligheidswaarschuwingen
Website

Betrokkenheid – Medewerkersbetrokkenheid en -verantwoordelijkheid

REACH Beyond Zero Annual Awards
REACH Beyond Zero Recognition Awards
Veiligheidsbriefing
Campagnes


Bewustwording

Instructieborden

In alle gebouwen van Stork zijn borden geplaatst om de huisregels en voorgeschreven werkwijzen te communiceren. Op de afbeeldingen hieronder staan algemene instructies. Op maat gemaakte borden kunnen op verzoek worden gemaakt. Neem hiervoor contact op via reachbeyondzero@stork.com.

Downloads
pdf Instructieborden – (Nederlands) Download

↑ Terug naar boven
 

REACH Beyond Zero logo

Het logo van REACH Beyond Zero moet consistent worden gebruikt binnen onze wereldwijde bedrijfsactiviteiten. Als u vragen heeft, neem dan contact op met ons REACH Beyond Zero Communications-team via reachbeyondzero@stork.com.

Downloads
jpg REACH Beyond Zero logo Download
jpg LISTO logo - for MASA only Download

↑ Terug naar boven
 

REACH Beyond Zero presentatie-template

Downloads
ppt Blanco presentatie template Download


↑ Terug naar boven
 

Posters / pull-up banners

We hebben een aantal posters en pull-up banners gemaakt om bewustwording en betrokkenheid te creëren voor de kernwaarden van REACH Beyond Zero: zichtbaarheid, authenticiteit, leiderschap, inzicht en betrokkenheid. Als u een vraag heeft over dit initiatief of het materiaal hieronder, neem dan contact op via reachbeyondzero@stork.com.

Downloads
  A3 posters (generic - ENG) Download
  Pull-up banners (generic - ENG) Download

↑ Terug naar boven


Voorlichting

REACH Beyond Zero Campagnes


Waarom?

Met de campagnes van REACH Beyond Zero creëren we bewustwording en verspreiden we informatie over problemen waar mensen mee te kampen hebben, bijvoorbeeld: uitglijden, struikelen, vallen of het laten vallen van voorwerpen. Onze veiligheidsprestaties worden maandelijkse geanalyseerd en we kunnen zo trends herkennen, die vervolgens het onderwerp zijn van onze volgende campagne.

Wanneer?

Er worden campagnes gevoerd, wanneer er een trend in de incidenten wordt herkend. Onze centrale en lokale HSE-teams ontwikkelen campagnes voor alle divisies wereldwijd. Als u vindt dat er een campagne van REACH Beyond Zero in uw regio nodig is, neem dan contact op met uw HSE-manager of met ons team via  reachbeyondzero@stork.com.

Hoe?

Wij hebben een standaardsjabloon en format voor onze campagnes. Neem contact op met ons team via reachbeyondzero@stork.com als u dit wilt gebruiken of als u hierover vragen heeft.

Waar?

Klik hier voor de campagnebibliotheek.


↑ Terug naar boven


Boekje over Hand-Arm Vibratie


Wat?

Ons boekje over Hand-Arm Vibratie (HAV) wordt wereldwijd door onze medewerkers gebruikt. U kunt een voorbeeld downloaden via een van de links hieronder. De gedrukte versie is verkrijgbaar bij uw lokale HSE-team.

Waarom?

Het doel van dit boekje is om onze mensen te beschermen tegen het risico op Hand-Arm Vibratie Syndroom (HAVS). U vindt hierin richtlijnen om HAVS te voorkomen en checklists om ervoor te zorgen dat het risico wordt verminderd.

Wie?

Het boekje over HAV dient gebruikt te worden door iedereen die te maken heeft met trillend gereedschap of trillende machines.

Hoe?

Elke keer wanneer er werkzaamheden met het risico op HAVS worden uitgevoerd dient het bijbehorende lid volledig te worden doorgenomen en ingevuld. Na de dienst moeten de gegevens, die in het HAV-boekje zijn ingevuld, worden gekopieerd naar het gebruikersformulier en vervolgens ter inzage en archivering naar de HAVS-coördinator worden gestuurd. Neem contact op met uw lokale HSE-coördinator als u hierover vragen heeft.

Downloads
pdf HAV boekje (Nederlands) Download


↑ Terug naar boven
 

Huisregels

Onze huisregels zijn verplicht voor alle medewerkers van Stork en dienen op elke Stork-locatie te worden toegepast. De huisregels zijn er om ervoor te zorgen dat we allemaal volgens één standaard werken, zodat we altijd veilig te werk gaan.

Downloads
pdf Huisregels (Nederlands) Download


↑ Terug naar boven
 

Just Culture

De Just Culture is een handleiding ter ondersteuning van Stork’s streven naar eerlijke en consequente beslissingen bij het omgaan met veiligheidsincidenten.

Wij volgen het beslissingskader om:

  • te evalueren of de resultaten gepland/voorgenomen waren,
  • te evalueren of procedures/regels opzettelijk werden overtreden,
  • andere relevante informatie in overweging te nemen,
  • wat de consequenties zijn na het volgen van het beslissingskader.
Downloads
pdf Just culture framework (ENG) Download


↑ Terug naar boven
 

Last-minute risicoanalyse


Wat?

Ons boekje over last-minute risicoanalyse (LMRA) wordt op alle Stork-locaties gebruikt. U kunt een digitaal voorbeeld downloaden via de links hieronder. Gedrukte versies zijn verkrijgbaar bij uw lokale HSE-team.

Waarom?

Het LMRA-boekje wordt gebruikt om gevaren op de werkplaats te herkennen. Het is bedoeld om u te wijzen op potentieel gevaar waaraan u niet heeft gedacht of dat u niet heeft gezien bij de eerste risicoanalyse.

Wanneer?

Voordat wordt begonnen met een activiteit, wanneer de werkmethode of (werk)omgeving aanzienlijk veranderd is of na een langere onderbreking van de taak (bijv. koffie- of lunchpauze), moet het LMRA-boekje worden ingevuld.

Wie?

Alle leidinggevenden moeten het LMRA-boekje invullen. In overleg met het toezicht/management hoeft er maar één LMRA te worden ingevuld door het team dat de activiteit uitvoert, maar enkel en alleen wanneer elk teamlid bij de analyse betrokken is geweest.

Hoe?

Elke keer wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd, dient elke sectie volledig te worden doorgenomen en ingevuld. Gebruik de index achter in het boekje om mogelijke risicogebieden te herkennen.

U moet op de werkplaats altijd een LMRA bij u dragen. Ingevulde boekjes moeten aan de supervisor worden afgestaan en drie jaar worden bewaard.

Downloads
pdf LMRA (Nederlands) Download


↑ Terug naar boven
 

Lessons learned


Wat?

Wij hebben een standaardsjabloon voor alle lessons learned die op onze website worden getoond

Waarom?

Aan de hand van alle leermomenten, delen we op onze website de maatregelen die na een ongeval zijn geïmplementeerd. Best practices en kennis willen we delen. Niet alleen binnen Stork, maar ook met onze klanten en branchegenoten.

Wanneer?

Het is verplicht om (met name na verzuimincidenten en hoog potentieel incidenten) leermomenten te bespreken en bekend te maken. 

Wie?

De lessons learned worden besproken door hoofdzakelijk het personeel dat bij het incident betrokken is geweest, met ondersteuning van het HSE-team.

Hoe?

Het sjabloon hieronder is de standaard dat u dient te gebruiken. Neem contact op via  reachbeyondzero@stork.com om uw leermomenten te laten uploaden naar de website.

Downloads
doc Lesson learned template Download


↑ Terug naar boven
 

Maandelijkse reviews


Wat?

Er worden voor alle wereldwijde en regionale veiligheidsprestaties maandelijkse veiligheidsreviews gemaakt. Deze worden op onze website gedeeld en naar alle medewerkers van Stork verstuurd. Klik hier om de maandelijkse reviews te bekijken. 

Waarom?

Als je prestaties niet kunt meten dan kun je ze ook niet verbeteren. Daarom communiceren we openlijk onze maandelijkse veiligheidsreviews om op een zinvolle manier te kunnen benchmarken.
Gegevens produceren leidt echter niet tot verbeteringen. We maken het verschil door de manier waarop we onze gegevens analyseren en deze informatie gebruiken om onze prestaties te verbeteren. Dat is het doel van dit essentiële REACH Beyond Zero-hulpmiddel.

Wie?

De maandelijkse veiligheidsreviews worden door onze HSE- en REACH Beyond Zero Communications-teams gemaakt. Neem voor meer informatie contact met hen op via reachbeyondzero@stork.com.


↑ Terug naar boven

 

Regels tijdens werkzaamheden

Onze voorgeschreven werkwijzen gelden voor alle medewerkers van Stork en deze moeten te allen tijde worden opgevolgd. Deze regels dragen bij aan het voorkomen van letsel of zelfs overlijden.

Downloads
pdf Voorgeschreven werkwijzen (Nederlands) Download


↑ Terug naar boven

 

REACH Beyond Zero Meldingskaarten 


Wat?

Met de meldingskaarten van REACH Beyond Zero kunnen we alle (on)veilige handelingen en/of omstandigheden vastleggen. Let erop dat deze niet worden gebruikt om bijna-incidenten te melden. Deze moeten worden gemeld volgens de procedure voor het melden van incidenten.

Wanneer?

De meldingskaarten van REACH Beyond Zero moeten worden ingevuld wanneer u (on)veilige handelingen en/of omstandigheden op uw werkplaats constateert. De ingevulde kaarten moeten aan uw supervisor worden afgestaan zodat ze kunnen worden opgenomen in het maandelijkse rapport en als trend voor mogelijk terugkerende problemen.

Als u op de locatie van een klant werkt en wordt gevraagd om hun systeem toe te passen, dan is dat toegestaan. We raden echter aan dat u dit ter referentie aan uw supervisor mededeelt.

Wie?

Alle medewerkers van Stork worden aangeraden de meldingskaarten van REACH Beyond Zero in te vullen.

Hoe?

De meldingskaarten van REACH Beyond Zero dienen volledig te worden ingevuld. Het is van belang dat de verbeteringssuggestie wordt aangedragen op het moment van het voorval. U bent niet verplicht uw naam in te vullen.

De meldingskaarten worden ter plaatse afgedrukt en beschikbaar gesteld. Neem hiervoor contact op met uw lokale HSE-coördinator.

Downloads
pdf REACH Beyond Zero meldingskaarten (Nederlands) Download


↑ Terug naar boven


Veiligheidswaarschuwingen


Wat?

Ons standaardsjabloon voor veiligheidswaarschuwingen wordt gebruikt om medewerkers op de hoogte te stellen van een potentieel gevaarlijke situatie, die zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen, als er geen maatregelen worden genomen. Veiligheidswaarschuwingen worden op onze website gedeeld, zodat deze wereldwijd door alle medewerkers gezien kunnen worden. Klik hier om onze online bibliotheek met veiligheidswaarschuwingen te bekijken.

Wanneer?

Gebruik het sjabloon voor veiligheidswaarschuwingen als zich een potentieel gevaarlijke situatie heeft voorgedaan, of zich kan voordoen als er geen maatregelen worden genomen.

Wie?

Het sjabloon voor veiligheidswaarschuwingen dient te worden ingevuld door personeel dat weet wat er zich heeft voorgedaan, ondersteunt door een HSE-teamlid. Om een veiligheidswaarschuwing naar de website van REACH Beyond Zero te uploaden, neemt u contact op met het team via reachbeyondzero@stork.com.

Hoe?

Het sjabloon voor veiligheidswaarschuwingen dient volledig te worden ingevuld met de reden waarom het alarm wordt opgesteld en welke maatregelen er worden genomen om het incident of terugkerende voorval te voorkomen. Alle veiligheidswaarschuwingen moeten naar het REACH Beyond Zero-team worden gestuurd voor wereldwijde verspreiding en plaatsing op de website. De waarschuwingen mogen ook met klanten en branchegenoten worden gedeeld.

Downloads
pdf Veiligheidswaarschuwing template Download


↑ Terug naar boven


Betrokkenheid

REACH Beyond Zero Annual Awards

Erkenning is het belangrijkste aspect van REACH Beyond Zero. Formele erkenning is een manier om medewerkers in de schijnwerpers te zetten die uitstekende prestaties op het gebied van HSE leveren, maar biedt ook de kans om best practices te delen met onze collega's en klanten. Onze REACH Beyond Zero Annual Awards prijzen niet alleen uitstekende veiligheid, maar ook gezondheid, milieu en kwaliteit. Winnaars zijn collega’s die ver boven verwachting presteren op HSE-gebied en die laten zien dat zij veiligheid echt als kernwaarde hanteren in hun dagelijkse handelen.

U kunt de winnaars van de afgelopen jaarlijkse awards zien door door hier te klikken

REACH Beyond Zero Recognition Awards

Deze REACH Awards worden uitgereikt als erkenning voor uitstekende veiligheidsprestaties en uitzonderlijke inspanningen om de veiligheidscultuur en werkwijze van Stork te verbeteren. Alle medewerkers van Stork komen in aanmerking voor deze regeling. Voor meer informatie klikt u hier.

Veiligheidsbriefing

Bij Stork beginnen we vergaderingen met meer dan vijf mensen altijd met een veiligheidsbriefing. Waarom? Omdat veiligheid afhangt van het nemen van verantwoordelijkheid, het delen van kennis en leermomenten en het promoten van best practices in zowel ons zakelijke leven als in ons privéleven.

Veiligheidsbriefings zijn eenvoudig, maar krachtig. Informeel, maar relevant voor onze prestaties. Bijvoorbeeld:

  • de aanleiding voor een gesprek kan een veiligheidsprobleem zijn dat relevant is voor de hele groep (bijv. vallende voorwerpen, op hoogte werken enz.);
  • lessons learned waarbij we onze eigen ervaringen en die van anderen toepassen om het veiligheidsbewustzijn te vergroten  (eg, lesson learned met Tim O’Brien);
  • kennis delen om veilig gedrag en best practices te promoten;
  • eigen ervaringen zijn uitstekend om veiligheidsproblemen naar voren te brengen.

↑ Terug naar boven