Stork legt nieuw biopropaan-leidingwerk voor Neste aan

Stork en Neste Netherlands B.V., onderdeel van Neste Corporation, hebben een contract ondertekend voor de uitbreiding van de biopropaan-leidinginfrastructuur van Neste in Rotterdam. Belangrijk onderdeel van dit contract is de prefabricage, montage en conservatie van ruim 6 kilometer nieuw leidingwerk. De totale inzet door Stork op dit project bedraagt ca. 40.000 manuren. De werkzaamheden worden voornamelijk vanaf april op locatie uitgevoerd.

Het omvangrijke Mechanical & Piping project omvat o.a. de prefabricage en montage van ruim 70 tie-ins, het vervangen van het process-leidingwerk door Duplex-materiaal, het aanbrengen van nieuwe DB&Bs en de prefabricage, conservering en montage van ruim 6 kilometer nieuw CS/SS leidingwerk (incl. Structural Steel) ten behoeve van de uitbreiding van Neste’s biopropaan-infrastructuur. Ook voert Stork het flensmanagement tijdens het project uit.

De biopropaan-installatie is een nieuw onderdeel van Neste’s raffinaderij in Rotterdam, de grootste raffinaderij voor hernieuwbare brandstoffen in Europa. De werkzaamheden van Stork zijn een onderdeel van een gehele turnaround van de raffinaderij en lopen door tot de zomer van dit jaar.

Download PDF-versie Download PDF-versie 131 KB