Stork werkt mee aan Smart Maintenance Skills Lab

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven voor nieuwe praktijkgerichte onderwijsvormen

Technologische ontwikkelingen en innovaties in de maintenance sector volgen elkaar in rap tempo op. De inzet van deze innovaties in bedrijfsactiviteiten maakt dat arbeidsprocessen aan verandering onderhevig zijn. Er worden nieuwe kennis en vaardigheden gevraagd van zowel het bestaande als aankomende human capital. Bedrijven, zoals ook Stork, ondervinden moeite om voldoende en juist geschoold personeel aan te trekken en in te zetten.

Als partner van WCM, werken we mee aan het recent gelanceerde project “Smart Maintenance Skills Lab”. De centrale doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een Smart Maintenance Skillslab waarin bedrijven en onderwijsinstellingen samenwerken aan de ontwikkeling en toepassing van nieuwe onderwijsvormen in de maintenance sector. Dit moet een antwoord bieden aan de toenemende krapte op de arbeidsmarkt (kwantitatief en kwalitatief), nu en in de toekomst.

De betrokkenheid van Stork

Het Smart Maintenance Skillslab bestaat uit 4 werkpakketten. Stork zal in het eerste werkpakket “Experimenteren in pilots” een bijdrage leveren. We zullen daarin vaststellen wat de impact van Smart Maintenance is op Human Capital.

We onderzoeken onder meer wat de toepassing van VR/AR applicaties kan betekenen bij het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van gedigitaliseerde werkinstructies. Daarnaast zoeken we bij verschillende industriële bedrijven uit welke vaardigheden vereist zijn voor de interpretatie en analyse van informatie voor werkvoorbereiding, begeleiding en uitvoering wanneer gebruik gemaakt wordt van de laatste generatie Smart Industry sensoriek.

Samenwerking onderwijs en bedrijven

Het beoogde resultaat van het gehele project is het verwezenlijken van een intensieve samenwerking tussen de deelnemende onderwijsinstellingen en bedrijven, waardoor enerzijds afgestudeerden beter opgeleid worden, zodat zij sneller aan de slag kunnen binnen het bedrijfsleven, en anderzijds zal bestaand personeel kennismaken en experimenteren met de laatste (Smart Maintenance) technologieën via samenwerking met studenten en docenten. Hiermee wordt het probleem van ontbrekende vaktechnische kennis aan zowel de vraag- als de aanbodkant bestreden.

WCM en partners

Penvoerder van het project is Stichting World Class Maintenance (WCM). Het project is één van de fieldlabs onder de vlag van WCM, een netwerk van bedrijven in de (chemische) industrie dat op de hoogte is van alle actuele thema’s, waaronder human capital vraagstukken. WCM ontwikkelt samen met het bedrijfsleven verschillende pilots voor het “Smart Maintenance Skillslab” en stelt hiervoor ontwikkellocaties beschikbaar. Naast Stork zijn de volgende partners betrokken: Actemium, Avans Hogeschool, Dimensys, Kuehne+Nagel Logistics B.V. en ROC Tilburg.

 

Meer informatie:

https://www.worldclassmaintenance.com/project/smart-maintenance-skillslab/

Contact:

Jack Doomernik
Jack.doomernik@stork.com
06-20251131