Verklaring van Raad van Commissarissen van Stork

VERKLARING VAN RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STORK TECHNICAL SERVICES

De Raad van Commissarissen is voornemens de heer Arnold Steenbakker aan te stellen als de nieuwe CEO met ingang van 1 juli 2013, onderhevig aan het advies van de centrale ondernemingsraad. Tegelijkertijd zullen Doug Meikle en David Workman hun functie als CEO en COO neerleggen. Dit resulteert in een nieuw Raad van Bestuur bestaande uit twee mensen, de heer Arnold Steenbakker en de heer Pim Oomens respectievelijk als CEO en CFO.

De heer  Steenbakker (1957) heeft veel internationale ervaring opgedaan in de olie & gas industrie gedurende zijn 22 jaar bij Fluor Corporation, in verschillende senior management functies en internationale aanstellingen. Gedurende zijn laatste drie jaar bij Fluor is hij verantwoordelijk geweest voor de groei van de onderneming en haar onderhoudsactiviteiten wereldwijd. Daarna is hij in dienst getreden bij Fugro (2005), waar hij COO voor twee van haar divisies is geweest voordat hij de rol van Voorzitter van de Raad van Bestuur tot november 2012 op zich heeft genomen.

Zijn ervaring geeft de heer Steenbakker uitstekende kennis van onze industrie, hands on project management ervaring, duidelijk inzicht in de wensen van onze klanten, gecombineerd met een lange termijn strategische visie. De heer Steenbakker is daarom in de uitstekende positie om samen met Pim Oomens en de rest van het senior management team het bedrijf verder te ontwikkelen. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor de internationale groei van onze onderneming met behoud van een sterke en winstgevende positie in Europa.

Wij bedanken de heer Meikle voor al zijn inspanningen vanaf 2009 in het consolideren van de activiteiten van het Bedrijf en de implementatie van het one Stork concept met een duidelijke visie om een wereldwijde dienstverlener te worden van onderhouds- en integriteitsdiensten binnen de olie & gas en procesindustrie. Het bedrijf heeft zich onder zijn leiderschap verder geprofessionaliseerd, wereldwijde groei doorgemaakt en gezorgd voor sterke verbetering in de klantgerichtheid en op het gebied van veiligheid.

De heer Workman, voormalig CEO van RBG, heeft ook een integrale bijdrage geleverd aan deze inspanningen en de succesvolle integratie van RBG binnen Stork na de acquisitie in mei 2011. Dit heeft de internationale activiteiten van het Bedrijf sterk doen toenemen. We bedanken hem voor zijn bijdrage.

De heer Henk Rottinghuis verklaart: " Stork heeft zich een sterke positie verworven, die onze aandeelhouders de komende jaren graag verder uitgebouwd zien. Deze nieuwe Raad van Bestuur kan op die basis werken aan een verdere internationalisatie. Het Continental Europe aandeel in onze omzet bedraagt nu nog  45% en zal door een grotere omzetgroei buiten Europa de komende jaren afnemen".

Wij wensen de heer Steenbakker, de heer Oomens, het management en de medewerkers van Stork succes met alle inspanningen om de positie van Stork als wereldwijde leider binnen de industrie in het bieden van knowledge based asset integrity diensten te continueren.

Wij zijn overtuigd dat wij onze klanten een samenwerking kunnen bieden gebaseerd op onze kwaliteit- en veiligheidsprogramma’s, om zo lange termijn relaties op te bouwen die winstgevend zijn voor beide partijen. Het vertrouwen van de klant is onze verplichting.

Henk Rottinghuis
Chairman Supervisory Board 

Download PDF-versie Download PDF-versie 2 MB

Contact