Ethiek & Compliance

Ethiek & Compliance

Ethiek & Compliance

Stork hanteert de hoogste normen op het gebied van bedrijfsgedrag en ethiek. Aangezien Stork onderdeel is van Fluor, hanteren wij hiervoor de Zakelijke en Ethische Gedragscode van Fluor. Meer informatie over deze code vindt u hier. Stork heeft tevens een samenvatting uitgegeven van de meest relevante onderdelen van de Gedragscode voor Stork medewerkers die niet op kantoor werkzaam zijn. Voor de duidelijkheid, alle Stork medewerkers worden geacht alle onderdelen van de Gedragscode, die van toepassing zijn op hun werkzaamheden, te begrijpen en zich eraan te houden. 

Hotline Naleving en Ethiek

Stork hecht belang aan open en transparante communicatie. Stork verwacht van zijn medewerkers en zakelijk partners dat zij bekend of vermeend wangedrag met betrekking tot Stork melden, ook als zij op geen enkele manier zelf bij het wangedrag betrokken zijn. Stork kan alleen iets aan wangedrag doen als zij hiervan op de hoogte is.

In geval van integriteitskwesties moedigen wij Stork-medewerkers aan om hiermee naar hun leidinggevende, lokale Human Resources Manager of het Stork Compliance Network te gaan. Wanneer hun zorgen niet worden weggenomen en zij het niet prettig vinden om hier binnen Stork met iemand over te praten, kunnen zij hun melding telefonisch of via internet aan de Hotline Naleving en Ethiek van Fluor doorgeven. Stork-medewerkers vinden aanvullende informatie over hoe zij integriteitskwesties kunnen melden in de Zakelijke en Ethische Gedragscode van Fluor.

Leveranciers, aannemers en andere zakelijk partners van Stork kunnen eveneens zaken op het gebied van bedrijfsgedrag en ethiek via de Hotline Naleving en Ethiek van Fluor doorgeven. Stork-leveranciers, -aannemers en hun medewerkers vinden aanvullende informatie over hoe zij integriteitskwesties met betrekking tot Stork kunnen melden onder het item “Stork verwacht van haar externe partners dat zij de hoogste integriteitsstandaarden handhaven”.

De Hotline Naleving en Ethiek van Fluor wordt beheerd door een extern bedrijf, is 24/7 beschikbaar en biedt vertaaldiensten voor meer dan 180 talen aan. Anonieme meldingen zijn mogelijk als de lokale wetgeving dit toestaat.

Stork onderzoekt alle meldingen die via de hotline binnenkomen en behandelt deze zo vertrouwelijk mogelijk. Stork verbiedt vergeldingsacties tegen iedereen die in goed vertrouwen een melding doet.

Stork verwacht van haar externe partners dat zij de hoogste integriteitsstandaarden handhaven

Klanten vertrouwen erop dat wij onze ethische cultuur en innovatieve programmagestuurde oplossingen ook bij de uitvoering van hun projecten hanteren. Stork gaat binnen het kader van reguliere bedrijfsprocessen met klanten, zakenpartners, leveranciers, onderaannemers, agenten en andere externe partijen de dialoog aan over ethiek en compliance. Stork wil zaken doen met derden die dezelfde standaarden en waarden delen. Wij verrichten gericht risicogebaseerd onderzoek bij de keuze van een externe partij en houden tijdens de zakelijke relatie "red flags" bij. Afhankelijk van de externe partij, hanteren wij diverse eisen en processen om toepasselijke anticorruptierisico's te benadrukken en te beperken.

Onze leveranciers en aannemers en op hun beurt ook hun toeleveringsketen dienen te voldoen aan de verwachtingen van Stork voor leveranciers en aannemers met betrekking tot bedrijfsgedrag (de verwachtingen aan leveranciers). Deze verwachtingen aan leveranciers beschrijven de belangrijkste verwachtingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en het milieu (HSE), mensenrechten en arbeidspraktijken, financiële en operationele controles, belangenconflicten, geschenken, vermaak en andere zakelijke gunsten, ongepaste betalingen, handelsrichtlijnen, voorkoming van witwassen van geld, bedrijfsmiddelen, eerlijke concurrentie en de melding van zorgen.

Klanten, joint venture-partners, leveranciers, aannemers en andere externe partijen worden aangemoedigd om vermeend wangedrag waarbij Stork is betrokken of dat effect heeft op Stork te melden, ongeacht of de externe partij hierbij betrokken is. Ze kunnen dit doen door contact op te nemen met hun Stork-vertegenwoordiger, de Stork-inkoopmanagers (voor leveranciers en aannemers) of de Hotline Naleving en Ethiek van Fluor.