Trends in Maintenance 2018

Trends in Maintenance 2018

Trends in Maintenance 2018: Human Capital

De vergrijzingsgolf hangt als een donkere wolk boven de industrie. Ervaren medewerkers gaan met pensioen, kennis verdwijnt en de instroom van jong technisch personeel verloopt te traag. Is het allemaal kommer en kwel, of zijn er misschien kansen te vinden in de verdere digitalisering van de industrie? Het belang van Human Capital belichten we vanuit verschillende invalshoeken tijdens de tiende editie van Trends in Maintenance op 14 juni.  Reserveer dit nu alvast in je agenda!

Technologie en de arbeidsmarkt schudden bedrijfsmodellen door elkaar, en de snelheid van verandering neemt alleen maar toe. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe functies ontstaan. De kennis en expertise van ervaren medewerkers verdampt wanneer ze met pensioen gaan, terwijl onderwijssystemen onvoldoende antwoord kunnen geven op de veranderende behoeften van de industrie. De kennis van nu is niet toereikend voor de fabriek van de toekomst!!

De verdere digitalisering van de industrie vraagt om andere kwaliteiten dan we nu gewend zijn. Zelfsturende systemen, realtime-monitoring, predictive maintenance, robotisering, big data, augmented reality; allemaal ontwikkelingen die de vierde industriële revolutie ontketenen. Dit faciliteert efficiënter en effectiever onderhoud, het behoud van kennis in geautomatiseerde systemen en modern Asset Management in een industrie die veel meer aanknopingspunten biedt voor jongeren.

De uitdaging ligt misschien niet bij de vergrijzing, maar eerder bij de verjonging. Wellicht dat de nieuwe technologische ontwikkelingen zowel probleem als oplossing vormen in de veranderende context voor ons Human Capital.

InschrijvenReserveer Trends in Maintenance 2018 alvast in je agenda!

Outlook
Google
iCal

Wat is Trends in Maintenance?

Trends in Maintenance is een jaarlijkse bijeenkomst waar Asset Management deskundigen en installatieverantwoordelijken elkaar treffen rondom voor hen actuele thema’s. Sprekers van toonaangevende bedrijven vertellen over hun ervaringen. U verneemt uit eerste hand hoe zij met onderhoudsvraagstukken omgaan. U wordt aangemoedigd uw visie op de besproken onderwerpen te geven of vragen naar voren te brengen. Naar goede gewoonte wordt informeel onder het genot van een drankje en een hapje afgesloten.

Een terugblik op Trends in Maintenance 2017

Praktische informatie

Datum : Donderdag 14 juni 2017
Begin : 12u30
Einde : 19u00
Doelgroep : Asset owners en medewerkers
Locatie : Wordt later aangekondigd
Kosten : Geen (gefaciliteerd door Stork)

Blog updates