Wednesday 1 April 2020

Over dit Webinar

Investeringen in assets worden gestuurd door voorspelbare - meestal aan veroudering gekoppelde - processen; en door niet-voorspelbare processen en incidenten. In onze asset management praktijk zien we regelmatig dat de onvoorspelbare investeringen vaak leiden tot een onvoorziene aanslag op het beschikbare investeringsbudget. Dit leidt ertoe dat nodige, voorspelbare investeringen op de lange baan worden geschoven met risico’s op “falen door achterstallig onderhoud”.

In dit webinar reikt Geert-Henk Wijnants een hulpmiddel aan om hier op transparante en praktische wijze mee om te gaan: het compliance ABC. Hiermee kan het beschikbare investeringsbudget risicogestuurd worden beheerd en wordt de impact van onverwachte verrassingen beperkt.

PRESENTATOR

Geert Henk Wijnants

Geert Henk is een expert op het gebied van inspectiemethoden met een achtergrond in Technische Fysica. Geert Henk is meer dan 25 jaar werkzaam in onderhoud, ontwerp en onderhoudsmanagement, wat in de loop der jaren heeft geleid tot een specialisatie op het gebied van risicogebaseerde inspectie, integriteit & compliance management, end-of-life vervanging planning, RAMS engineering en levenscycluskosten.

Geert Henk Wijnants's LinkedIn profiel
{nested_title}
{freeform:field:url}

Voor het bekijken van dit webinar, zouden we graag een paar dingen over u willen weten...