Wednesday 8 June 2022

Over dit Webinar

Bijna de helft van de koolstof emissies is product gerelateerd en de beschikbaarheid van grondstoffen wordt steeds kritischer. Op weg naar een duurzame samenleving is het onvermijdelijk om de lineaire economie van “take-make-dispose” te doorbreken door de toepassing van circulaire strategieën. Maar wat betekent dit voor de industrie, en welke bijdrage kan Asset Management hieraan leveren? 

In dit webinar schetsen Jack Doomernik en Erika Kuo mogelijke rollen die Asset Management kan spelen in circulariteit. Zij presenteren een aanpak met vier oplossingsrichtingen waarmee u uw uitdagingen in circulariteit te lijf kunt gaan:

  1. het uitfaseren van afval en vervuiling
  2. slimmer onderhoud van assets
  3. het langer in gebruik houden van producten en materialen
  4. het hergebruiken van materialen

Daarnaast wordt een aantal praktische voorbeelden in beeld gebracht om deze benadering te illustreren.

PRESENTATOR

Jack Doomernik

Jack Doomernik is lector Smart Energy van Avans Hogeschool en principal consultant bij Stork AMT. Jack adviseert organisaties over de energiebeheersprocessen en bij de implementatie van nieuwe energie-efficiënte technologieën. Een advies begint veelal met een analyse van het energieverbruik, waarna het energiebesparingspotentieel en de maatregelen die daarvoor nodig zijn in kaart worden gebracht.

Jack Doomernik's LinkedIn profiel
{nested_title}
{freeform:field:url}

Voor het bekijken van dit webinar, zouden we graag een paar dingen over u willen weten...