Wednesday 6 April 2022

Over dit Webinar

De industrie kampt met een structureel tekort aan goed geschoold technisch personeel. Dit probleem verergert als gevolg van de grote groep technici die de komende jaren met pensioen gaat.
In het onderhoud manifesteert dit zich ook in de beschikbaarheid van Maintenance en Reliability engineers. Cruciale functies voor gedegen onderhouds- en asset management. Dit tekort overstijgt markten en sectoren en manifesteert zich zowel bij asset owners en asset managers als bij consultancy dienstverleners en onderhoudsservice bedrijven. 

In dit interactieve webinar gaat Mario Idsinga nader in op deze problematiek en op mogelijke oplossingen, waaronder het concept van de een Stork- RE/ME academie. Onderwerpen die aan bod komen:

  • Kwantificering van het huidig tekort aan technisch personeel
  • Toekomstverwachtingen en gevolgen van dit tekort aan technisch personeel
  • Oplossingen vanuit de sector en de overheid
  • Het concept van een RE/ME -academie
  • Opties voor het borgen van de continuïteit van asset- en onderhoudsmanagement

PRESENTATOR

Mario Idsinga

Mario is consultancy manager bij Stork Asset Management Technology. Hij heeft veel ervaring in het leiden van verbeterprojecten in Asset Management organisaties en combineert dit met de aansturing van consultants en commerciële werkzaamheden. 

{nested_title}
{freeform:field:url}

Voor het bekijken van dit webinar, zouden we graag een paar dingen over u willen weten...