Wednesday 11 May 2022

Over dit Webinar

De ontwikkeling van normen en wetgeving met betrekking tot duurzaamheid gaat razendsnel. Om als bedrijf compliant te zijn en te blijven is dan ook een flinke uitdaging. 

In dit webinar schetsen Bart Desmet en Geert-Henk Wijnants, principal consultants bij Stork Asset management Technology, een overzicht van wat er op Europees niveau op ons af komt. Ook gaan zij in op een gestructureerde aanpak waarmee bedrijven kunnen werken aan hun compliancy en hoe men ook in de toekomst de license-to-operate zeker kan stellen. 

Aan de hand van polls en discussie krijgen we inzicht in uw mening en formuleren we antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom is het belangrijk om nu in actie te komen om compliance met betrekking tot duurzaamheid te borgen? 
  • Wat zijn de belangrijkste duurzaamheidsnormen en -wetgeving die nu al van kracht zijn?
  • Welke duurzaamheidsnormen en -wetgeving zijn in voorbereiding? 
  • Met welke praktische aanpak kunt u uw licence-to-operate waarborgen?

PRESENTATOR

Bart Desmet

Bart Desmet werkte meer dan 20 jaar als onderhouds- en engineeringmanager in de industrie. Sinds 2007 is hij werkzaam als principal consultant bij Stork Asset Management Technology en heeft hij opdrachten uitgevoerd in verschillende sectoren. Hij heeft klanten bijgestaan bij het verbeteren van hun bedrijfsprocessen, organisatiestructuren en ondersteunende systemen in de context van asset management.

Bart Desmet's LinkedIn profiel
{nested_title}

PRESENTATOR

Geert Henk Wijnants

Geert Henk is een expert op het gebied van inspectiemethoden met een achtergrond in Technische Fysica. Geert Henk is meer dan 25 jaar werkzaam in onderhoud, ontwerp en onderhoudsmanagement, wat in de loop der jaren heeft geleid tot een specialisatie op het gebied van risicogebaseerde inspectie, integriteit & compliance management, end-of-life vervanging planning, RAMS engineering en levenscycluskosten.

Geert Henk Wijnants's LinkedIn profiel
{nested_title}
{freeform:field:url}

Voor het bekijken van dit webinar, zouden we graag een paar dingen over u willen weten...