Wednesday 29 April 2020

Over dit Webinar

Een belangrijk facet van de Trias Energetica is om minder energie te gebruiken. Maar hoe kan ik in mijn fabriek energie besparen zonder de productie aan te tasten? En aan welke eisen moet ik eigenlijk voldoen?

Tijdens dit webinar bespreekt Jack Doomernik de in’s en out’s van energie management om grip te krijgen op deze situatie en geeft hij handreikingen om tot actie te komen.  

PRESENTATOR

Jack Doomernik

Jack Doomernik is lector Smart Energy van Avans Hogeschool en principal consultant bij Stork AMT. Jack adviseert organisaties over de energiebeheersprocessen en bij de implementatie van nieuwe energie-efficiënte technologieën. Een advies begint veelal met een analyse van het energieverbruik, waarna het energiebesparingspotentieel en de maatregelen die daarvoor nodig zijn in kaart worden gebracht. 

Jack Doomernik's LinkedIn profiel
{nested_title}
{freeform:field:url}

Voor het bekijken van dit webinar, zouden we graag een paar dingen over u willen weten...