Wednesday 15 April 2020

DUUR

30 Minuten

PRESENTATOREN

Ben Thiehatten

Geert Henk Wijnants

DEEL DIT WEBINAR

Over dit Webinar

Bijna alle bedrijfs-stops zijn uitgesteld tot het najaar, terwijl ook daar al stops waren gepland. Stop management lijkt zich daardoor in deze tijd te ontwikkelen tot een “perfecte storm”, omdat alles bij elkaar komt.

Zowel budgetten als beschikbaarheid van personeel en middelen staan onder grote druk. Tijdens dit webinar geven Ben Thiehatten en Geert Henk Wijnants hun pragmatische aanpak voor de manier waarop u uw stoporganisatie intelligent en risicogestuurd kunt managen. 

PRESENTATOR

Ben Thiehatten

Ben heeft in verschillende rollen gewerkt in Productie, Engineering, Asset Management, Onderhoud en Bouw. Als Senior Consultant heeft hij ruime ervaring in het werken voor verschillende industriële bedrijven en heeft hij een trackrecord opgebouwd in onderhoud, organisatie (her) ontwerp en onderhoudsbeheer. Door de jaren heen is hij betrokken geweest bij onderhouds- en turnaround verbeterprojecten, vaak als projectleider.

Ben Thiehatten's LinkedIn profiel
{nested_title}

PRESENTATOR

Geert Henk Wijnants

Geert Henk is een expert op het gebied van inspectiemethoden met een achtergrond in Technische Fysica. Geert Henk is meer dan 25 jaar werkzaam in onderhoud, ontwerp en onderhoudsmanagement, wat in de loop der jaren heeft geleid tot een specialisatie op het gebied van risicogebaseerde inspectie, integriteit & compliance management, end-of-life vervanging planning, RAMS engineering en levenscycluskosten.

Geert Henk Wijnants's LinkedIn profiel
{nested_title}
{freeform:field:url}

Voor het bekijken van dit webinar, zouden we graag een paar dingen over u willen weten...