Trends in Asset Management 2020

Asset Management in de energietransitie

Elk jaar organiseert Stork haar jaarcongres ‘Trends in Asset Management’  (TiAM) waar Asset Management deskundigen en installatie-verantwoordelijken elkaar treffen rondom actuele thema's. Topsprekers uit de industrie delen dit jaar hun inzichten en ervaringen met Asset Management in de energietransitie.

>> Dit jaar vindt een digitale TiAM plaats op 24, 25 en 26 november, tijdens 3 middagsessies van 12u tot 13u 

We gaan deze editie in op Asset Management in de energietransitie. Welke stappen dienen we te zetten? Wat is de rol van de overheid en wat doen de grote industriële clusters? Welke uitdagingen en kansen zien grote én kleine industriële spelers? Naast deze strategische visie, besteden onze sprekers ook aandacht aan best-practices en technologieën die een antwoord kunnen bieden aan deze uitdagingen.

Tijdens het digitale congres kunt u vragen stellen, meedoen aan polls, chatten en u laten inspireren door energie en asset management-experts. Het volledige programma kunt u hieronder nalezen.

Tot binnenkort!

Ik schrijf me in!

Onze sprekers

STORK AMT
Jan Schipper
Director AMT

GRONINGEN SEAPORTS
Cas König
CEO

CHEMELOT
Loek Radix
Executive Director

TWENCE
Ronald de Vries
Manager Projects

SHELL NEDERLAND
Martine Hoeksma
Energie Transitie
Programma Manager

VNPI
Erik Klooster
Director

STORK THERMEQ
Nutte Dijkstra
Manager Innovatie
& Technologie

RECOY
Robert Kleiburg
Managing Director

TU EINDHOVEN
Tim Spee
Project Leader
Metal Power

FLUOR CORPORATION
Sander Balkenende
Lead Process Engineer

FLUOR CORPORATION
Ravi Ravikumar
Director, Process - Energy & Chemicals 

NEW ENERGY COALITION
Patrick Cnubben
LNG & Hydrogen

STORK AMT
Willem Hazenberg
Senior Consultant

Het Programma

Dag 1  |  De Energietransitie - Noord en Zuid

Dinsdag 24 november  |  12u - 13u

ASSET MANAGEMENT IN DE ENERGIETRANSITIE - EEN INLEIDING

Jan Schipper - Director Asset Management Technology, Stork

Jan Schipper belicht de energietransitie vanuit het perspectief van de industriele Asset Management service provider. Nieuwe compliance eisen dwingen tot interventies in de asset lifecycle. Welke kansen biedt dit en hoe kunnen partnerschappen hierin het verschil maken?


INDUSTRIËLE ONTWIKKELINGEN IN HET NOORDEN VAN NEDERLAND

Cas König - CEO Groningen Seaports

Cas König (tevens voorzitter van de Industrietafel Noord-Nederland) vertelt over de industriële ontwikkelingen in het Noorden van Nederland. Wat is er bereikt op het gebied van CO2 reducties, hoe gaat de energietransitie zich juist in dit deel van het land ontwikkelen? Wat gaat dat betekenen voor de bouw-, onderhoud- en opleidingssector.


INDUSTRIËLE ONTWIKKELINGEN IN HET ZUIDEN VAN NEDERLAND

Loek Radix - Executive Director Chemelot

"Als er een chemische site in 2050 volledig circulair is, dan is het Chemelot wel." De grote uitdaging voor Chemelot is niet de energietransitie, maar de grondstoftransitie (naast elektrificatie van processen). Door de specifieke kenmerken van Chemelot is de site uitstekend gepositioneerd om in 2050 volledig circulair te zijn. 

PANELDISCUSSIE

Dag 2  |  STRATEGY TRACKS

Woensdag 25 november  |  12u - 13u

TRACK 1  

TWENCE

Ronald de Vries - Twence

Ronald de Vries bespreekt Twence’s bijdrage aan de klimaatdoelen in de Energietransitie. Welke programma's lopen er binnen Twence en hoe passen die in de visie en missie van het bedrijf? Wat zijn de uitdagingen in de strategische projecten rond CCU en duurzame energie? 

TRACK 2

NEW ENERGY

Patrick Cnubben - New Energy Coalition
Willem Hazenberg - Stork Asset Management Technology

Noord-Nederland is op koers om een van de Europese waterstofkoplopers te worden: De regio krijgt circa 20 miljoen Euro Europese steun voor de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen. Patrick en Willem geven uitleg over het project, de doelstellingen en de weg ernaartoe!

TRACK 3

EMISSION REDUCTION

Erik Klooster - VNPI
Martine Hoeksma - Shell

Erik zal in zijn presentatie ingaan op de totstandkoming van het klimaatakkoord en specifiek de rol van CCS daarin, en hij zal ingaan op de huidige stand van zaken rondom stimulering van CCS. Martine praat over de energietransitie bij Shell Nederland in de praktijk. 

Dag 3  |  TECHNOLOGY TRACKS

Donderdag 26 november  |  12u - 13u

TRACK 1

E-BOILERS

Robert Kleiburg - Recoy
Nutte Dijkstra - Stork Thermeq

Eigenaren van ketelinstallaties heroverwegen hun energieverbruik en –bronnen. Een E-boiler, eventueel als onderdeel van een hybrid boiler system, kan een oplossing zijn die profiteert van volatiliteit in de energieprijs door overproductie van hernieuwbare energie en de zekerheid geeft van traditionele brandstoffen. 

TRACK 2

METAL-TO-POWER

Tim Spee - TU Eindhoven

De TU/e werkt sinds vier jaar aan een techniek die energie wint uit de verbranding van metaalpoeder. Het onderzoeksteam toont aan dat ijzerstof werkt als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen als aardgas en kolen, zonder dat daarbij CO2 of andere broeikasgassen vrij komen. Tim Spee praat over de resultaten van hun demo-installatie en de roadmap voor de komende jaren. 

TRACK 3

CARBON CAPTURE & STORAGE
GREEN HYDROGEN

Sander Balkenende - Fluor Corporation
Ravi Ravikumar - Fluor Corporation

Sander Balkenende zal in zijn presentatie ingaan op de Fluor Econamine FG Plus℠ (EFG+), een door Fluor ontwikkelde, op amine gebaseerde technologie voor grootschalige CO2-afvang na verbranding en een aantal andere ontwikkelingen in de afvang en opslag van CO2.

Energy company SGH2 is bringing the world’s biggest green hydrogen production facility to Lancaster. The plant uses recycled mixed paper waste to produce about 7 tpd green hydrogen. Ravi Ravikumar talks about this project where Fluor has been selected as the engineering contractor with Stork providing start up, commissioning and O&M services.

Praktische informatie

Digitaal Congres

Gezien de huidige situatie rond COVID-19 en de genomen maatregelen, hebben wij het congres omgevormd van een fysiek naar een digitaal congres. Dit event zal plaatsvinden op dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 november 2020. Voor het streamen van dit congres maken we gebruik van Zoom.

Kosten

Deelname is gratis. Wij vragen u enkel zich vooraf in te schrijven. 

Over TiAM

Trends in Asset Management (TiAM) is een jaarlijkse congres georganiseerd door Stork, waar Asset Management deskundigen en installatie-verantwoordelijken elkaar treffen rondom voor hen actuele thema's. Sprekers van toonaangevende bedrijven, universiteiten of onderzoeksorganisaties vertellen over hun ervaringen en expertise.