Decommissioning

Decommissioning

Een veilige, duurzame en kostenefficiënte ontmanteling van uw assets

Stork, a Fluor company, weet dat voor een succesvolle ontmanteling flexibele, multidisciplinaire teams met kennis van zaken vereist zijn, die ook in continu veranderende omgevingen innovatieve oplossingen kunnen ontwikkelen.

Zo maximaliseren we uw productiviteit en zorgen we voor een kosteneffectieve ontmanteling. U kunt tijdens het volledige ontmantelingsproces vertrouwen op onze uitgebreide kennis en ondersteunende services – van de voorbereiding voor het stilleggen van de productie tot de scheiding van proces en utilities en ten slotte het afsluiten, verwijderen en specialistisch reinigen.

Onze toegevoegde waarde

Lagere kosten

Wij dragen bij aan lagere kosten zonder in te boeten op een uitstekende HSEQ-prestatie tijdens het hele ontmantelingsproces.


Centraal aanspreekpunt

Een centraal aanspreekpunt optimaliseert het aantal contactmomenten en draagt bij aan een efficiënt proces.

Veelzijdige teams

Onze multidisciplinair teams blijven kwaliteit leveren, ook als omstandigheden wijzigen.

Verlaging van manuren

Begeleiding en processen leiden tot een minimalisering van uren die besteedt worden aan offshore schoonmaak en de bijbehorende kosten.

Additioneel aanbod

Portfolio aan additionele diensten om afval veilig en effectief te verwijderen, zodat de ecologische impact geminimaliseerd wordt en materialen hergebruikt kunnen worden.

Contact