Laatste nieuws

Laatste nieuws

PAS OP: CHEMISCHE STOFFEN! - De gevarenpictogrammen uitgelegd

De pictogrammen voor het etiketteren van chemische producten zijn veranderd.

Met de CLP-verordening van de Europese Unie uit 2009 over indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen werden ook nieuwe waarschuwingspictogrammen geïntroduceerd.

Voorkom letsel en ziektes op de werkvloer door meer te weten te komen over de pictogrammen.

Ook wordt er product- en leveranciersinformatie gegeven.

Downloads

pdf(ENG) Chemical hazard pictograms - leaflet520 KBDownload
pdf(ENG) Chemical hazard pictograms - toolbox presentation409 KBDownload
pdf(ENG) Chemical hazard pictograms - poster3 MBDownload
pdf(ENG) Chemical hazard pictograms - banner2 MBDownload
pdf(DE) Chemical hazard pictograms - leaflet522 KBDownload
pdfPictogrammen voor chemisch gevaar - leaflet520 KBDownload
pdf(DE) Chemical hazard pictograms - toolbox presentation441 KBDownload
pdfPictogrammen voor chemisch gevaar - toolbox presentation426 KBDownload
pdf(DE) Chemical hazard pictograms - poster4 MBDownload
pdfPictogrammen voor chemisch gevaar - poster4 MBDownload
pdfPictogrammen voor chemisch gevaar - banner2 MBDownload
pdf(DE) Chemical hazard pictograms - banner5 MBDownload
Share this article

Contact us

Send us an email: